wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областния информационен център – Варна  участва в комисията на студентски конкурс за най-добре изготвен бизнес план към Програма за развитие на селските райони. Събитието се организира от катедра „Аграрна икономика“ към Икономическия университет в морската столица. Свои разработки представиха студенти от пети курс, магистърска програма.

Жури в състав Виктория Николова – управител на ОИЦ-Варна, доц. Гергана Славова от катедра „Аграрна икономика“ в ИУ и Юри Зарев от Националната служба „Съвети в земеделието“ избраха най-добрите проекти.

Първо място в конкурса спечели Павлета Добрева със своя проект за отглеждане  на орехи по мярка 6.1 за млади фермери. Стопанството се намира в землището на Аврен. Предвижда се купуването на земя и повишаване на капацитета му. Всички мероприятия ще се извършват със собствен ресурс, а при необходимост ще се немат работници.

На второ място бяха класирани два бизнес плана. Стойко Кърджилов спечели вниманието на журито с проекта си „Отглеждане на азотофиксиращи култури – леща“. Ще бъде засят канадски сорт, а продукцията ще се продава на едро и дребно. Предвидена е печалба от 100 лева на декар. Проектът на Янина Янакиева „Създаване на розови насаждения в град Добрич“ също грабна сребро. Според плана се предвижда отглеждането на сортовете „Янина“ и „Елейна“ като семеен бизнес. Най-големият разход е събирането на продукцията, а на третата година се очакват и първите добиви.

Третото място зае Фатме Алиева, която представи бизнес план за Учебен център „Белла Едюкейшън“. Идеята е там да се провеждат езикови курсове и да се отговори на нарастващата нужда от чуждоезичен персонал. В проекта е заложено и обучение от преподаватели от Америка и Германия. Центърът ще провежда занятия по английски, немски, испански и италиански език.

Отличените студенти получиха и сертификати за участието си в конкурса.  Управителят на ОИЦ-Варна Виктория Николова изрази надежда, че инициативата ще продължи и конкурсът ще се проведе и догодина.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.