wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

НА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ ОБСЪЖДА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ РЕГИОН

         На 12.11.2018г., в хотел „Черно море“ се проведе регионална конференция с участието на над 50 представители на местния бизнес, общините от областта, научните среди и неправителствения сектор, с цел да се идентифицира потенциала за развитие на човешките ресурси във Варненския регион чрез прилагане на иновативни методи за управление на персонала.

          Конференцията бе заключително събитие на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, изпълняван от Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) и реализиран с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на обща стойност 174 492, 85лв.

          По време на конференцията се представиха постигнатите резултати по проекта, насочени към обмяната на иновативни практики в областта на управлението на човешките ресурси с проектните партньори от Словения - „Строителен клъстер на Словения“ и Полша - Фондация „Оландия“. Членовете на ЧЕК се обединиха  около тезата на словенския и полския партньор, че ако всички членове си сътрудничат в един клъстер в името на тяхната бизнес конкурентоспособност, то те могат да подобрят и развият уменията и компетенциите на техните служители, чрез споделено обучение и временни екипи от специалисти. Благодарение на почерпения опит, Черноморски енергиен клъстер разработи електронна обучителна платформа за своите членове. Чрез нея се осигурява необходимото обучение за служителите на  фирмите-членки на ЧЕК – както на тези, които са в началото на своята трудова кариера, така и на тези, които имат желание да повишат професионалните си умения.

          По време на конференцията се споделиха добри практики за управление на персонала на други европейски клъстери, както и инициативи и проекти на Асоциация на Българските Черноморски общини (АБЧО), Варненска Търговско индустриална камара, „Асоциация да съхраним жената“ и ОИЦ-Варна за иновативни методи за управление на човешките ресурси.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИЦИ НАУЧИХА У НАС, ЧЕ МОГАТ ДА ПЪТУВАТ БЕЗПЛАТНО В ЕВРОПА

Ученици от Белгия, Франция, Австрия, Румъния и България, включени в проекта „Европейските ценности чрез новите технологии“ по програма „Еразъм“, посетиха Областния информационен център във Варна. Домакин, заедно с управителя на центъра Виктория Николова, беше и председателят на Общинския съвет в морската столица Тодор Балабанов.

Осем от децата са от Силистра, 19 са чуждестранните ученици, придружени от двама преподаватели от Белгия и по един от Австрия и Румъния. Целта на проекта е да бъдат организирани пет визити – по една във всяка страна, партньор по проекта. У нас децата ще се запознаят с дейността на Европейския съюз, европейските ценности и институции.  В останалите държави - участници фокусът ще бъде поставен върху нематериалното и материалното културно-историческо наследство, езиковото многообразие, превенция срещу отпадането от образователната система, разказа координаторът на проекта Стефка Русева.

Проектът, който е двегодишен и се осъществява от Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ в Силистра, ще приключи с разработването на сборник с европейските ценности на всяка една страна.  Към него е създаден и сайт, в който се качват материалите.

Управителят на Областния информационен център Виктория Николова разказа на учениците за функционирането му като част от мрежата от 27 центъра у нас и за работата на страната ни с европейски средства.

„Ние даваме информация за възможностите за европейско финансиране и показваме какво се е случило с европейските средства, когато те са дошли в нашата страна. Подготвяме материали, в които разказваме всичко, което се случва с европейските пари в Област Варна. Често при нас идват ученици и студенти, за да им покажем какви са възможностите за младите хора. През следващия програмен период например бюджетът по програма „Еразъм“ е двойно увеличен, което означава повече възможности за пътуване и обмен“, обясни Николова.

Особен интерес гостите проявиха към възможностите, които дава Европейският съюз за безплатни пътувания на ученици, навършили 18 години.

„В сайта на Европейската комисия можете да се регистрирате и да направите избор на дестинация“, подчерта управителят на ОИЦ-Варна.

Маринова разказа и за възможностите, които дават кръжоците „Твоят час“ и „Успех“, които също са с европейско финансиране. С тяхна помощ младите хора могат да развиват свои таланти и интереси извън училище. По тази програма са обхванати около 80 хиляди деца и 200 преподаватели.  Младежите имат шанс да започнат и собствен бизнес с европейски средства, добави Николова.

Учениците с интерес се включиха в дискусията и споделиха, че в рамките на проекта, в който участват, обменят опит и контакти, както и информация за традициите на всяка държава. Освен това децата посещават културно-историческите забележителности на всяка от страните.

Председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов подчерта, че няколко училища и детски градини във Варна ще бъдат обновени с европари, а градът ни е бил „Европейска младежка столица“ през миналата година. През 2019-та пък Варна ще бъде „Европейска столица на спорта“.

Поздравителен адрес към децата беше прочетен от името на евродепутата Емил Радев. На учениците бе представен и филм за забележителностите на морската столица.

Гостите разгледаха Областния информационен център - Варна и библиотеката му, както и мулти-тъч устройствата в него.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ГИМНАЗИСТИ ОТ ВАРНА И СИЛИСТРА ГОСТУВАХА НА ОИЦ – ВАРНА В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА „МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН“

Девет ученици гостуваха на ОИЦ-Варна в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“, която се проведе днес. Това бяха Мартина Петрова, Светла Маринова, Десислава Янакиева от варненската професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, Камен Георгиев, Николета Петрова, Симона Костадинова, Анна Неделчева от търговската гимназия „Георги С. Раковски“, Доротея Неделчева и Ели Марчева, ученички в езиковата гимназия ,,Пейо Яворов“ в град Силистра.

„Мениджър за един ден“ е национална кариерна инициатива, насочена към младите хора, в която ОИЦ - Варна традиционно участва. В рамките на тазгодишното й издание, Виктория Николова, управител на ОИЦ-Варна разказа на участниците за работата на експерта, който се занимава с логистика и предоставяне на информация за различни опции за европейско финансиране, експерта, който отговаря за комуникацията и връзките с външни публики и експерта информационно обслужване и услуги, които работи по съдържанието на презентациите по време на събития организирани от ОИЦ-Варна.

Младите мениджъри от своя страна споделиха интересни идеи за събития и комуникации и зададоха много въпроси за механизма, по който работят оперативните програми.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТТОСТ

Форумът „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС”, организиран от Областния информационен център – Варна, събра представители на общините, на НПО-сектора, на бизнеса и академичната общност, студенти и експерти в сферата на европейските проекти и програми. Сред официалните гости бяха народните представители от ГЕРБ Таня Петрова и Емилия Милкова. Събитието откри проф. Анна Недялкова, президент на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, който бе домакин на събитието. Приветствие отправи и областният управител Стоян Пасев, а в поздравителен адрес до участниците министърът, отговарящ за Българското председателство на Съвета на ЕС, Лиляна Павлова изрази удовлетворението си, че Кохезионната политика остава сред водещите дискусионни теми като инструмент за инвестиции в растеж и заетост. 
В качеството си на докладчик по регламента за Кохезионна политика българският евродепутат Андрей Новаков увери, че работи за повече пари за регионите и по-лесен достъп до европейско финансиране. По думите му в предложението на Европейската комисия за България са заложени 8% повече спрямо това, което имаме в момента, така че ще получим почти 9 млрд. евро за Кохезионна политика. Сред приоритетните теми в регламента за новия програмен период Новаков открои енергийната ефективност и инфраструктурата, за която са заложени средства и във фонда за сближаване на най-бедните региони и във фонда за регионално развитие. В отговор на поставените от студенти въпроси Андрей Новаков увери, че средствата по най-успешната програма на ЕС – "Еразъм +", ще се увеличат. По повод недопускането на нарушения при управлението на европейските проекти, той обяви, че се предвижда единен одитен контрол, който да е ефективен, без да обременява допълнително бенефициентите. 
Тенденциите по отношение на Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. и приоритетите на България бяха представени от Малина Крумова – съветник на министър-председателя и член на работната група относно Кохезионната политика, Людмила Тозева и Мирослава Пигова от дирекция „Централно координационно звено” в Министерския съвет. Модератор на форума бе Георги Харизанов, зам.-председател на Института за дясна политика. 
Във втората част на форума дебатът премина към темата Кохезионната политика и младите хора - заетост, образование, обучение и социално включване. Доц. Магдалена Иванова отправи препоръки за повече възможности и лесен достът до финансиране за младите хора. Проф. Павлов призова за изграждането на реална връзка между бизнес, образование и прилагането на иновациите с помощта на европейско финансиране.
 
 
Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.