wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ-ВАРНА НА СРЕЩИ С БИЗНЕСА И БЕНЕФИЦИЕНТИ

Областният информационен център – Варна проведе през ноември и декември поредица от двудневни събития, насочени към представители на бизнеса, които реализират проекти или имат идея да го направят.

По време на обученията експертите от ОИЦ-Варна запознаха участниците с приоритетите на бъдещата Кохезионна политика - регионалното развитие и сближаване, енергийната ефективност и инфраструктурата, за която са предвидени средства в Кохезионния фонд за най-бедните региони и във фонда за регионално развитие. Представиха Европейския социален фонд, чиято обща рамка е над 101 милиарда евро, и финансира програми за заетост, образование и социално включване. Европейският фонд за регионално развитие е с бюджет 227 милиарда евро, а Кохезионният - с 47 милиарда.

Възможностите за бизнеса през 2019г. бяха една от темите, които предизвикаха голям интерес сред участниците. Експертите представиха Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2019 г. Акцент беше процедурата за „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия” с бюджет от 100 000 до 1 000 000 лв. в зависимост от предприятието и възможност за придобиване на ДМА и ДНА, необходими за внедряване на иновацията, която ще стартира септември 2019г. Беше обърнато внимание и на процедурата “Дигитализация на МСП” за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса с бюджет от 50 000 лв до 391 166 лв., която ще стартира през ноември 2019г.

Екипът на ОИЦ-Варна запозна представителите на бизнеса с дейността и услугите на Областния информационен център – Варна, както и с постигнатите резултати.

По време на дискусиите към ОИЦ-Варна бяха отправени въпроси за възможностите за кандидатстване за закупуване на техника, за внедряване на иновации в производството и за закупуване на лични предпазни средства за работниците в предприятията.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ОИЦ-ВАРНА ЗАПОЗНА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВАРНЕНСКАТА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА С БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА

Областният информационен център – Варна запозна членовете на Варненската търговско-индустриална камара с бъдещето на Кохезионната политика и възможностите за бизнеса. На годишното отчетно събрание на организацията презентация за работата на фондовете, програмите и вариантите за инвестиции с европейска помощ представи експертът от ОИЦ-Варна Михаил Иванов.

В момента България разполага с 9 милиарда и 849 млн. евро безвъзмездна помощ, а през следващия програмен период средствата ще бъдат с милиард повече. За периода 2021-2027 година Многогодишната финансова рамка ще бъде в размер на 1279 милиарда евро по текущи цени.

Сред приоритетите са регионалното развитие и сближаване, енергийната ефективност и инфраструктурата, за която са предвидени средства в Кохезионния фонд за най-бедните региони и във фонда за регионално развитие. Ще се увеличат и средствата по най-успешната програма на ЕС – „Еразъм +“. Програма “Хоризонт Европа” ще насърчава върховите постижения в научните изследвания и ще акцентира върху иновациите с помощта на около 100 млрд. евро.

Европейският социален фонд, чиято обща рамка е над 101 милиарда евро, финансира програми за заетост, образование и социално включване, подчерта Михаил Иванов. Европейският фонд за регионално развитие е с бюджет 227 милиарда евро, а Кохезионният - с 47 милиарда.

Експертът запозна домакините и с дейността и услугите на Областния информационен център – Варна, както и с постигнатите резултати.

ОИЦ-Варна популяризира програмите, съфинансирани от европейските структурни инвестиционни фондове (ЕСИФ), съдейства те да бъдат по-познати на хората и организациите и предоставя навременна и изчерпателна информация за възможностите за финансиране с европейски средства. Част от дейността на центъра включва показване на добри практики по вече изпълнени проекти и организиране на информационни събития за потенциални кандидати и бенефициенти.

След представянето на презентацията към ОИЦ-Варна бяха отправени въпроси от членове на Варненската търговско-индустриална камара относно възможностите за кандидатстване по проекти от страна на морския бизнес, както и в сферата на културата и туризма. Представители на бизнеса, на неправителствени организации и училища изявиха желание за съвместна работа с Областния информационен център-Варна.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

БЪЛГАРИТЕ ПАЗАРУВАТ ОНЛАЙН ПОВЕЧЕ ОТ РУМЪНЦИТЕ

Европейският парламент одобри нови правила за онлайн пазаруването. Те забраняват дискриминацията по местоположение и пренасочването на потребители по държави, съобщиха от Областния информационен център-Варна.

От 3 декември става приложим регламент, който прекратява гео-блокирането. Това е всяко ограничение, налагано от онлайн магазини въз основа на националността, местоживеенето или територията, на която се намира даден потребител.

Законодателният текст, одобрен от Парламента през февруари 2018 г., задължава търговците на дребно да дадат достъп на клиентите до предлаганите от тях стоки и услуги при еднакви условия в целия Европейски съюз, независимо откъде се свързва с тях потенциалният купувач.

Онлайн пазаруването става все по-популярно. Повече от половината европейски граждани са закупили нещо по интернет през 2017г. (около 68%). Данните от проучване показват, че почти няма разлика във възрастовите групи, които се възползват от онлайн търговията. Най-висок процент са електронните купувачи между 16 и 24 и 25 и 54 години (71% всяка). 56% от хората, които избират този вид пазаруване, са от 55 до 74 години, посочиха от ОИЦ-Варна.

27% от сънародниците ни са купували или поръчвали стоки или услуги по интернет през последните 12-те месеца. В Обединеното кралство те са 86%, в Швеция- 84%, а в Румъния едва 23%. Често обаче клиентите не получават поръчаната стока от друга страна в ЕС.

Анализът на Европейската комисия на хиляди уебсайтове в ЕС показва, че само в 37% от случаите потребители от друга държава успяват да осъществят покупката си успешно. В останалите те се сблъскват с някаква форма на ограничение.

Именно по тази причина Европейският парламент слага край на налагането на препятствия, за да може хората да се възползват от единния пазар както във физическите магазини, така и онлайн.

Новите правила обхващат широк спектър от стоки и услуги. Продукти, които включват авторски права, като електронни книги или филми например, за момента остават извън обхвата на регламента, уточняват от Областния информационен център-Варна.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

ПРОГРАМА “КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“ ЩЕ ФИНАНСИРА ПЪТУВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА

Фонд за двустранни отношения ще подкрепи учебни визити и пътувания в България и Лихтенщайн, Исландия и Норвегия, както и дейности за задълбочаване на връзките между организации от Страните донори и нашата държава. Финансирането е предназначено за установяване на партньорства и подготовката на съвместни проектни предложения по Програма “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Средствата за нея са от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. Програмата е с фокус върху културата и културното наследство като ресурси за местно и регионално развитие чрез мерки за културно предприемачество, заетост и социално включване.

Проектни предложения ще се финансират в сферите: Управление, опазване и консервация на културното наследство, свързани с националното, регионалното и местното развитие; Документиране и достъпност на културата и културното наследство;

Културно предприемачество; Привличане на публика с цел подчертаване на разнообразието на културата, по-добрата осведоменост и  по-качественото образование;

Създаване на мрежи и иницииране на международен културен обмен.

По Програмата “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ ще се подкрепят проекти, които подобряват условията за представяне на колекции на музеи, галерии, библиотеки и читалища, както и такива, които документират културната история на социални, етнически и културни малцинства и групи. Разширяване на достъпа до култура също е сред целите на програмата, като ще бъдат финансирани проекти, които създават ново културно съдържание чрез организирането на фестивали, представления, пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др. Индикативните дати за обявяване на покани за кандидатстване по различните направления са през февруари, април, септември и ноември 2019г..

Допустимите кандидати са български организации и администрации или представители от Страните донори, които са действащи и работят в културния сектор. Максималният срок за реализиране на двустранните пътувания е пет календарни дни, като в тях се включват и тези за път.

Една организация-кандидат може да получи по настоящата Покана до 5 000 евро. Допустими са разходи за дневни, за настаняване и нощувка, за самолетни билети и вътрешен транспорт между градовете, за международен обществен транспорт.

Кандидатите по поканата могат да получат финансиране за учебни визити от Фонда само веднъж. Настоящата покана е отворена през целия период на действие на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (до 2024 г.) и до изчерпване на бюджета на Фонда за двустранни отношения, възлизащ на 100 000 евро.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.