wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 428

ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИЦИ НАУЧИХА У НАС, ЧЕ МОГАТ ДА ПЪТУВАТ БЕЗПЛАТНО В ЕВРОПА

Ученици от Белгия, Франция, Австрия, Румъния и България, включени в проекта „Европейските ценности чрез новите технологии“ по програма „Еразъм“, посетиха Областния информационен център във Варна. Домакин, заедно с управителя на центъра Виктория Николова, беше и председателят на Общинския съвет в морската столица Тодор Балабанов.

Осем от децата са от Силистра, 19 са чуждестранните ученици, придружени от двама преподаватели от Белгия и по един от Австрия и Румъния. Целта на проекта е да бъдат организирани пет визити – по една във всяка страна, партньор по проекта. У нас децата ще се запознаят с дейността на Европейския съюз, европейските ценности и институции.  В останалите държави - участници фокусът ще бъде поставен върху нематериалното и материалното културно-историческо наследство, езиковото многообразие, превенция срещу отпадането от образователната система, разказа координаторът на проекта Стефка Русева.

Проектът, който е двегодишен и се осъществява от Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ в Силистра, ще приключи с разработването на сборник с европейските ценности на всяка една страна.  Към него е създаден и сайт, в който се качват материалите.

Управителят на Областния информационен център Виктория Николова разказа на учениците за функционирането му като част от мрежата от 27 центъра у нас и за работата на страната ни с европейски средства.

„Ние даваме информация за възможностите за европейско финансиране и показваме какво се е случило с европейските средства, когато те са дошли в нашата страна. Подготвяме материали, в които разказваме всичко, което се случва с европейските пари в Област Варна. Често при нас идват ученици и студенти, за да им покажем какви са възможностите за младите хора. През следващия програмен период например бюджетът по програма „Еразъм“ е двойно увеличен, което означава повече възможности за пътуване и обмен“, обясни Николова.

Особен интерес гостите проявиха към възможностите, които дава Европейският съюз за безплатни пътувания на ученици, навършили 18 години.

„В сайта на Европейската комисия можете да се регистрирате и да направите избор на дестинация“, подчерта управителят на ОИЦ-Варна.

Маринова разказа и за възможностите, които дават кръжоците „Твоят час“ и „Успех“, които също са с европейско финансиране. С тяхна помощ младите хора могат да развиват свои таланти и интереси извън училище. По тази програма са обхванати около 80 хиляди деца и 200 преподаватели.  Младежите имат шанс да започнат и собствен бизнес с европейски средства, добави Николова.

Учениците с интерес се включиха в дискусията и споделиха, че в рамките на проекта, в който участват, обменят опит и контакти, както и информация за традициите на всяка държава. Освен това децата посещават културно-историческите забележителности на всяка от страните.

Председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов подчерта, че няколко училища и детски градини във Варна ще бъдат обновени с европари, а градът ни е бил „Европейска младежка столица“ през миналата година. През 2019-та пък Варна ще бъде „Европейска столица на спорта“.

Поздравителен адрес към децата беше прочетен от името на евродепутата Емил Радев. На учениците бе представен и филм за забележителностите на морската столица.

Гостите разгледаха Областния информационен център - Варна и библиотеката му, както и мулти-тъч устройствата в него.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Продължава...

ГИМНАЗИСТИ ОТ ВАРНА И СИЛИСТРА ГОСТУВАХА НА ОИЦ – ВАРНА В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА „МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН“

Девет ученици гостуваха на ОИЦ-Варна в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“, която се проведе днес. Това бяха Мартина Петрова, Светла Маринова, Десислава Янакиева от варненската професионална гимназия по…

Продължава...

КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТТОСТ

Форумът „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС”, организиран от Областния информационен център – Варна, събра представители на общините, на НПО-сектора, на бизнеса и академичната общност, студенти и експерти в сферата…

Продължава...

ОБЩИНА АКСАКОВО ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ В БРЮКСЕЛ

Община Аксаково получи специална покана от Програма „Европа за гражданите“ към Европейската комисия да представи своя проект „Европа на бъдещето – многолика и единна“ в рамките на "European Week of…

Продължава...

ПРОЕКТ „NESET“ ЩЕ ИНТЕГРИРА МЛАДЕЖИТЕ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР

На 10 октомври 2018 г. се проведе встъпителна конференция за представяне на проект „Подкрепа на младите хора извън образование, обучение и заетост за устойчива реализация в туристическия сектор” /NESET/ финансиран…

Продължава...

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Обучението се реализира в периода от 01 до 05.10.2018 г., като в него учасваха 45 от работниците и служителите на хотел „Марина Гранд Бийч“. То е част от проект „Подобряване…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.