wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 428

ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ

Експерт от Областния информационен център-Варна присъства на представянето на проект „Подобряване на транснационалното законодателство в областта на морските отпадъци” - MELTEMI, на Института по океанология към БАН. Проектът се осъществява по програмата Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020, която се финансира от Европейския фонд за регионално развитие.

Целите на проекта са свързани с оценка на основните категории морски отпадъци в конкретни крайбрежни зони; преглед на съществуващата национална правна и политическа рамка за управлението на отпадъците и опазването на околната среда; подобряване и предлагане на правни и политически рамки и инструменти за управление, както и на най-добри практики на местно, национално и международно равнище; ангажиране и повишаване на осведомеността на обществото, както и стимулиране на екологичните образователни практики по проблемите на морските отпадъци; подпомагане на институциите, вземащи решения за съвместно разраб9отване на национални и транснационални планове за действие с цел намаляване на морските отпадъци.

Общата стойност на проекта, който е стартирал през септември 2017-та и ще приключи през същия месец на 2019 година, е 1 млн. 214 хил. евро. Финансирането, което получава Институтът по океанология, е в размер на 148 хил. евро.

Водеща организация по проекта е Институтът по океанография към Гръцкия център за морски изследвания. Освен Института по Океанология към БАН, партньори по него са гръцката фондация “Мария Цакос”, Изследователски център в Кипър, Черноморска неправителствена мрежа, Катедра „Рибарство и морски изследвания“ в Кипър, Екологичен център за администрация и технологии в Албания, Катедра „Геология“ към гръцкия университет „Патрас“.

По проекта Институтът по океанология работи с два класа варненски ученици от СУ „Пейо Яворов“ и ОУ „Петко Славейков“. Организират се акции по плажовете Камчия и Шкорпиловци, където децата се обучават да събират и категоризират отпадъци. Правят се и демонстрации с водолази, обясни ръководителят на проекта доц. Виолин Райков. Заложена е и работа с организации, които имат отношение към отпадъците. Проучва се и чуждият опит.

Свръхпотреблението на пластмаса за еднократна употреба води до свръхпроизводство. В много от случаите тези продукти са излишни, а замърсяват изключително много. Макар че все повече навлизат биоразградимите стоки, пластмасата трудно би могла да се замести, тъй като е евтина. Именно затова политиките трябва да се хармонизират и вредните производства да бъдат заменени, посочи доц. Райков.

Подходът MELTEMI се основава на създаването на транснационални мрежи между Гърция, Кипър, България и Албания, където ще се оценяват морските отпадъци в крайбрежната зона. Целта е да се разгледат най-добрите практики и инструменти в света и да се адаптират към нуждите на страните.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Продължава...

ОИЦ-ВАРНА НА СРЕЩИ С БИЗНЕСА И БЕНЕФИЦИЕНТИ

Областният информационен център – Варна проведе през ноември и декември поредица от двудневни събития, насочени към представители на бизнеса, които реализират проекти или имат идея да го направят. По време…

Продължава...

ОИЦ-ВАРНА ЗАПОЗНА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВАРНЕНСКАТА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА С БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА

Областният информационен център – Варна запозна членовете на Варненската търговско-индустриална камара с бъдещето на Кохезионната политика и възможностите за бизнеса. На годишното отчетно събрание на организацията презентация за работата на…

Продължава...

БЪЛГАРИТЕ ПАЗАРУВАТ ОНЛАЙН ПОВЕЧЕ ОТ РУМЪНЦИТЕ

Европейският парламент одобри нови правила за онлайн пазаруването. Те забраняват дискриминацията по местоположение и пренасочването на потребители по държави, съобщиха от Областния информационен център-Варна. От 3 декември става приложим регламент,…

Продължава...

ПРОГРАМА “КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“ ЩЕ ФИНАНСИРА ПЪТУВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА

Фонд за двустранни отношения ще подкрепи учебни визити и пътувания в България и Лихтенщайн, Исландия и Норвегия, както и дейности за задълбочаване на връзките между организации от Страните донори и…

Продължава...

ИСТОРИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ ЩЕ СЪБИРА АРХИВ ЗА ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“ 2014-2020Г.

Експерт от Областния информационен център-Варна присъства на представянето на проекта на Регионалния исторически музей „Годината, която промени всичко: Чехословакия и Европа през 1968“. Той е финансиран по програма „Европа за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.