wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 428

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОИТЕ ИДЕИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА?

   На 28.06.2018г. за първи път във Варна Областният информационен център представя отворени покани за кандидатстване по програма „Европа за гражданите“ „Творческа Европа“ и предстоящи по „Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.  

   По Програма „Европа за гражданите“ за периода 2014-2020г., ще се разпределя бюджет в размер на 185 468 000 евро. Тя е важен инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Европейския съюз да получат по-активна роля в развитието на ЕС. Чрез финансиране на схеми и дейности, в които гражданите могат да участват, програмата популяризира общата история и споделените ценности на Европа и насърчава чувството на ангажираност по отношение на развитието на ЕС. Програмата беше представена от Добрина Милушева и Михаела Манолова.

   Бюрото на Програма „ТворческаЕвропа“ в България има два офиса – Медия и Култура, бюджетът на  програмата е значително увеличен на 1 милиард 460 милиона евро в сегашния програмен периода 2014-2020г. Програма Творческа Европа подкрепя проекти за транснационално сътрудничество, които обхващат културни организации от различни държави и могат да включват: трансгранично споделяне на произведения на изкуството чрез отпускане или заемане, международни турнета и изложби, международен обмен, както и удължен престой и пребиваване, съвместни продукции, турнета и представления между културни организации от различни държави, съобщи Мирена Станева от бюро "Творческа Европа".

   Третата програма, която се представя на конференцията е „Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и е с бюджет 10 000 000 евро за периода 2018 - 2024г. Сферите на подкрепа са: управление, опазване и консервация на културно наследство; дигитализация; културно предприемачество; развитие на публики; международно културно сътрудничество и обмен. Допустими кандидати по програмата са публични и местни власти, държавни музеи, галерии, библиотеки, културни организации, НПО. Програмата беше представена от Петър Марков, началник отдел „Европейски програми и проекти“ и Пламен Панов, главен експерт в отдел „Европейски програми и проекти" на Министерство на културата.

Видео

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Продължава...

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВИЛАТА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ ОИЦ-ВАРНА

   За първи път Областният информационен център – Варна организира двудневен обучителен семинар на тема „Практическото прилагане на правилата на ЕС в областта на държавните помощи“ . Той се проведе…

Продължава...

ДЕН НА ЕВРОПА ВЪВ ВЕТРИНО

   Кръгла маса на тема „България в Европейския съюз и Европейския съюз във Ветрино – преди и сега“ се проведе на 30 май във Ветрино. Тя е част от проекта…

Продължава...

ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ ЗА ЦИФРОВИЗАЦИЯТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАСТЕЖ НА РЕГИОНИТЕ

„С помощта на цифровизацията се развива електронната търговия, а IT специалистите са едни от най-търсените. Това са възможности за работни места, за иновации и икономически растеж“, заяви еврокомисарят по цифрова…

Продължава...

ДЕЦА РИСУВАТ ЕВРОПА

   На 16 май, сряда в сградата на Детска градина №8 „Христо Ботев“ се проведе финалът на конкурса за детска рисунка на тема „Моята Европа“, организиран съвместно с Областния информационен…

Продължава...

ДНИ НА ЕВРОПА В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

        Общинска администрация – гр. Вълчи дол, с подкрепата на Областен информационен център - Варна проведе информационни срещи във връзка с реализирането на проект „Председателството на България…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.