wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 428

БЛИЗО 270 ДУШИ ПОСЕТИХА СЪБИТИЯТА ОТ ОБИКОЛКАТА НА ОИЦ – ВАРНА „ЕВРОПА ЗА МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ“

   Близо 270 души посетиха обиколката „Европа за младите предприемачи“, организирана от Областния информационен център - Варна. Тя се проведе в периода 18 април – 04 май и обхвана всички общини от областта. Финалното събитие се проведе на 4 май в с. Ветрино, където срещата беше посетена от заместник-кмета на общината Ирина Маджарова.

   По време на обиколката, екипът на ОИЦ – Варна запозна присъстващите с Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“  ПРСР 2014 – 2020 г., възможности по ОП „Развитие на човешките ресурси“,  „Еразъм за млади предприемачи” и A.L.E.C.O. - новата европейска програма за младежко предприемачество.

  „Тази година освен представители на бизнеса, информационните събития бяха посетени и от много гимназисти. Това е изключително радостен факт, защото е знак, че младите хора мислят за бъдещето си, имат идеи и желание за развитие още от училище“, коментира Виктория Маринова-Николова, управител на ОИЦ – Варна.

   Следващата областна обиколка на ОИЦ – Варна ще се проведе през есента, като датите и темата ще бъдат обявени допълнително. Междувременно, желаещите да получат безплатна информация за представените по време на сегашните информационни събития мерки и програми, както и на други възможности за европейско финансиране, могат да се свържат с експертите на центъра на място, по телефон или по електронната поща във всеки работен ден.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Продължава...

„ЕВРОПА ЗА МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ“ ПОСЕТИ ОБЩИНА АКСАКОВО

   Поредна среща в рамките на пролетната обиколка на Областния информационен център – Варна - „Европа за младите предприемачи“, се състоя в община Аксаково на 3 май.   Екипът на…

Продължава...

ОИЦ – ВАРНА ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В ГРАД ДЕВНЯ

   Екипът на Областния информационен център – Варна представи в град Девня актуални възможности за европейско финансиране, подходящи за млади предприемачи. Събитието, което се проведе на 3 май, е част…

Продължава...

ОИЦ – ВАРНА УЧАСТВА В СРЕЩА ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА УРБАКТ III

   Екипът на ОИЦ – Варна се включи в заключителната среща по проект „Интерактивни градове: Ефективно управление на градовете чрез дигитални инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от потребителите“. „Интерактивни…

Продължава...

ОИЦ – ВАРНА ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ПРЕД ГИМНАЗИСТИ В ГР. БЯЛА

   Екипът на Областния информационен център – Варна представи актуални възможности за финансиране на млади предприемачи пред 23-ма гимназисти от Професионалната гимназия по селско стопанство и туризъм в град Бяла.…

Продължава...

ПРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ИНТЕРЕС ПРОТЕЧЕ ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН НА ОИЦ-ВАРНА В ГРАД БЕЛОСЛАВ

   При изключителен интерес премина срещата на екипа на Областния информационен център – Варна с представители на бизнеса и администрацията в гр. Белослав. Близо 50 човека посетиха информационния ден, който…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.