wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 428

СТАРТИРА ГОДИШНАТА ОБИКОЛКА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА НА ТЕМА „ЕВРОПА ЗА МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ“

  Актуални възможности за финансиране за млади предприемачи ще представи Областният информационен център – Варна в периода 18 април - 04 май 2018 г. в общините от област Варна. По време на срещите ще бъдат представени Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“  ПРСР 2014 – 2020 г., възможности по ОП „Развитие на човешките ресурси“,  „Еразъм за млади предприемачи” както и A.L.E.C.O. новата европейска програма за младежко предприемачество.

  График на информационните събития на ОИЦ – Варна:

 

ОБЩИНА

МЯСТО И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО СЪБИТИЕ

гр. Вълчи дол

19 април 10.00ч., залата на община Вълчи дол

гр. Суворово

19 април 14.00 ч., залата на община Суворово

гр. Дългопол

20 април 10.00 ч., залата на община Дългопол

гр. Провадия

20 април, 14.00 ч., залата на Общинския детски комплекс – Провадия

гр. Бяла

26 април, 13.30 ч., залата в Професионалната гимназия по селско стопанство и туризъм

гр. Долни Чифлик

26 април, 15.30ч., залата на община Долни Чифлик

с. Аврен

27 април 10.00 ч., залата на читалище „П.Р.Славейков – 1901“

гр. Белослав

27 април 14.00 ч., залата на общински съвет

гр. Девня

3 май 10.00 ч., ритуалната зала в община Девня

гр. Аксаково

3 май 14.00 ч., залата на община Аксаково

с. Ветрино

4 май 10.00 ч., залата на община Ветрино

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
група във Фейсбук: http://www.facebook.com/groups/257231861054271/

 

 

Продължава...

СТАРТИРА РЕМОНТЪТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ГИМНАЗИЯ В С. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

   На 13 април 2018 г. в с. Стефан Караджа, община Вълчи дол, беше даден официален старт на ремонта на селскостопанската гимназия. Той ще бъде извършен по проект „Ремонт, преустройство…

Продължава...

ОИЦ – ВАРНА УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РАЙОН

Редовно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточния район (СИР) се проведе на 12 април във Варна. Заседанието беше открито г-н Красимир Кирилов, областен управител на област Добрич.…

Продължава...

ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ХРАНИ Е НАЙ-АКТУАЛНАТА КЪМ МОМЕНТА В ОБЛАСТ ВАРНА

   Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане е съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. Подкрепата по оперативната програма ще се реализира…

Продължава...

НОВИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА СТАРТИРАТ ПО ОПИК ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

По тази програма на територията на област Варна в момента се реализират 79 проекта на обща стойност 64.6 млн.лв.    Няколко процедури в подкрепа на бизнеса по ОП „Иновации и…

Продължава...

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 6.1 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“

  Основната промяна през тази година е, че проектите ще се приемат изцяло онлайн чрез системата ИСУН 2020, модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. За целта е необходимо всеки кандидат…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.