wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 428

ИЗГРАЖДАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИ НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ ОБСЪДИХА ВЪВ ВАРНА

   Представители на бизнес организации, общинска администрация, университети и образователни институции от Варна, Шумен и Добрич обсъдиха възможностите за кандидатстване с проекти от регионално значение за безвъзмездно финансиране по процедура „Изграждане на регионални научни центрове“. Презентация на възможностите и дискусията се състоя по време на тематичен семинар, чийто домакин беше Икономическият университет - Варна.
     По процедурата ще може да се кандидатства през 2018 г. Създаването на регионални научни центрове ще се осъществи с помощта на партньорства между образователните институции, бизнеса и общинската администрация на местно ниво. Целта на центровете ще е да осигурят по-добри условия за провеждането на научни изследвания и по този начин да се подобри функционирането на изследователските структури и да се укрепи регионалната иновационна екосистема у нас.
    Семинарът е част от серия събития в шест района за планиране в страната и се организира от управляващите органи на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 
 
 
Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Продължава...

ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 ПРЕЗ ИСУН 2020 СТАРТИРА

   Стартира приемът на документи по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – едно от най-очакваните направления на Програмата за развитие…

Продължава...

ДВЕ ЗНАКОВИ ЗА ГРАД ПРОВАДИЯ СГРАДИ ЩЕ БЪДАТ РЕМОНТИРАНИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

   Две знакови за град Провадия сгради – на Народното читалище „Алеко Константинов 1884” и на Сапаревата къща, ще бъдат ремонтирани с европейски средства. В началото на месец март т.г.…

Продължава...

РАПИВ ПРЕДСТАВИХА ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВРЪЗКИ С ЧУЖДИТЕ ПАЗАРИ

 Областният информационен център – Варна и Регионалната агенция за предприемачество и иновации (РАПИВ) организираха среща – дискусия на тема „Мерки за подкрепа на интернационализацията на МСП в Североизточен регион на…

Продължава...

ОИЦ – ВАРНА БЕШЕ ДОМАКИН НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОП ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Областният информационен център – Варна беше домакин на информационна среща по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Тя се проведе от представители на Агенцията за социално подпомагане. Валентина Гочева…

Продължава...

ДАДОХА СТАРТ НА РЕМОНТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ГИМНАЗИЯ В СУВОРОВО

       Днес официално беше даден старт на ремонта на Професионалната гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ в град Суворово.     Реконструкцията на училището ще се извърши по Договор…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.