wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 428

ПРЕЗ 2018 Г. СЕ ОЧАКВА ПРИЕМ ПО 13 ИНВЕСТИЦИОННИ И 5 КОМПЕНСАТОРНИ МЕРКИ ОТ ПРСР

Екипът на Областен информационен център – Варна взе участие в информационната среща, организирана от Министерството на земеделието, храните и горите по въпросите на Общата селскостопанска политика на ЕС. Срещата е част от националната информационна кампания на МЗХГ за земеделските стопани, която стартира на 1 февруари в София и се провежда по график в областните градове на страната.

По време на срещата експерти от МЗХ представиха - директните плащания, Системата за идентификация на земеделските парцели за 2017-2018 г., схеми и мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони за 2018 г., информационната система ИСУН 2020 и прилагането на Общата селскостопанска политика след 2020 година. 

Според представения индикативен годишен работен график на Програмата за развитие на селските райони за 2018 г., се очаква прием по 13 инвестиционни и 5 компенсаторни мерки от ПРСР. 

 

Координати на Областния информационен център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
група във Фейсбук: http://www.facebook.com/groups/257231861054271/

Продължава...

ВОДЕЩА КОМПАНИЯ ПРЕДСТАВИ ОБОРУДВАНЕ, ЗАКУПЕНО С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Днес „Мауер Локинг Системс“ ЕООД представи закупената с европейски средства машина с цифрово-програмно управление за производство на корпуси за секретни ключалки. Тя е финансирана чрез изпълнение на договор за безвъзмездна…

Продължава...

РЕМОНТИРАТ ДВЕ ВАРНЕНСКИ УЧИЛИЩА ПО ПРОЕКТ НА ОПРР 2014 – 2020

  Две варненски гимназии ще бъдат ремонтирани по проект: „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на професионална гимназия по…

Продължава...

ОИЦ-ВАРНА ЗАПОЧВА ИЗДАВАНЕТО НА БЮЛЕТИН

   От месец февруари 2018 г. ОИЦ– Варна започва издаването на свой бюлетин. Неговият първи брой можете да намерите  на адрес http://www.eufunds.bg/index.php/bg/varna, в частта Бюлетин. Изданието ще се разпространява безплатно, в…

Продължава...

УСПЕШНИ ЛИ СА ЕВРОФОНДОВЕТЕ ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ?

Общата стойност на европейското финансиране в Област Варна е 357 264 598.54 лева. Тези средства са сбор от средствата по проекти, средства от финансови посредници и средства, инвестирани чрез преки…

Продължава...

СЕДЕМ УЧИЛИЩА И ТРИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ВЪВ ВАРНА ЩЕ БЪДАТ РЕМОНТИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ПО ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Седем  училища и три детски градини във Варна ще бъдат ремонтирани до 19 юни 2019 г. Ремонтите са на стойност 16 309 436,85 лв., а средствата са безвъзмездна финансова помощ по ОП Региони…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.