wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 428

ПО-БЪРЗ И УСТОЙЧИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ВЪВ ВАРНА ЧРЕЗ ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Серия от мерки, между които закупуване на нови автобуси, изграждане на велоалеи, пешеходни пътеки, "зелени вълни" по кръстовищата, ремонт на основни улици и булеварди са включени във втората фаза на проекта за Интегриран градски транспорт на Варна. Той е на стойност 37 млн. лв., като 29 млн. лв. от средствата са осигурени по оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. Срокът за изпълнение на втората фаза е четири години.

Целта на проекта е да се създаде по-бърз и устойчив градски транспорт в морската столица.

В рамките на проекта са включени три компонента:
Компонент 1 - Разширяване и реконструкция на улични артерии, където влизат следните обекти: Реконструкция на участъка от бул. "Приморски" в обхват от ул. "Ст. Стамболов" до бул. "Цар Освободител" и прилежащото му съоръжение (автоподлез); Реконструкция на уличната мрежа по трасето бул. "Цар Освободител" в обхват от бул. "Приморски" до бул. "Княз Борис I"; Реконструкция на уличната мрежа по трасето на бул. "Първи май" в обхват от ул. "Мара Тасева" и кръстовището между кв. "Аспарухово" и кв. "Галата"; Реконструкция на уличната мрежа по бул. "Осми Приморски полк" в участъка от бул. "Васил Левски до бул. "Христо Смирненски", основен ремонт на транспортно съоръжение (пътен възел "Виница"), пешеходния подлез и мерки за подобряване на достъпната среда; Реконструкция на уличната мрежа по трасето на бул. "Васил Левски" в участъка от Подвис до бул. "8-ми Приморски полк", в т.ч. велоалея, изпълняване на мерки за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези; Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Народни будители" в участъка от ул. "Мара Тасева" до ул. "Нарва" и от ул. "Св. св. Кирил и Методий" до ул. "Мара Тасева", в т.ч. трасето на обръщача на автобусите по ул. "Св. св. Кирил и Методий"; Реконструкция на ул. "Съборни" в участъка от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница", вкл. изпълняване на мерки за подобряване на достъпната среда.
Компонент 2 - Нови превозни средства за масовия обществен транспорт - Планира се закупуването на минимум 15 нови стандартни автобуси, отговарящи на европейските стандарти.

Компонент 3 - Интелигентни транспортни системи. - Компонентът предвижда надграждане на: Интелигентни системи за преброяване на трафика и координирано управление на светлинно регулираните кръстовища по трасетата на масовия обществен транспорт; Система за информация на пътниците в реално време; Система за безопасност на пешеходците; Система за достъпност на пътните кръстовища.

 

Координати на Областния информационен център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
група във Фейсбук: http://www.facebook.com/groups/257231861054271/

Продължава...

ПРОЕКТ ПО ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ ФИНАНСИРА РЕМОНТИ НА КЛЮЧОВИ ЛОКАЦИИ ВЪВ ВАРНА

Във Варна стартира проект „Естетизация и модернизация на градската среда“ по ОП Региони в растеж 2014 – 2020. Той е стойност близо 35 млн. лв., като 25 млн. лв. от…

Продължава...

В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕН ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

През 2019 г. в община Долни Чифлик ще отвори врати дневен център, предназначен за деца с увреждания и техните семейства. Той ще се помещава в съществуващата в момента сграда на…

Продължава...

ВЪВ ВАРНА СТАРТИРА НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“ 2014 - 2020

     Със събитие във Варна стартира националната информационна кампания за Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, организирана от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", с подкрепата на Областния информационен център…

Продължава...

71 ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧИХА ШАНС ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ПО ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

   71 лица в неравностойно социално положение на територията на община Бяла, получиха медицинско обслужване, рехабилитация, битови услуги и психологическа помощ по проект „Предоставяне на социално включване в общността или…

Продължава...

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Подкрепа за пилотни и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.