wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Велико Търново 179

ОИЦ – Велико Търново представи ЕСИФ и оперативните програми пред студенти от ВТУ

На 18 декември 2018 г. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново се проведе информационна среща със студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – специалности…

Продължава...

С изнесена приемна ОИЦ – Велико Търново популяризира дейността и услугите си

На 15 декември 2018 г. от 10,00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново организира изнесена приемна с рекламно-информационен щанд във фоайето на Община Велико Търново. Приемната се проведе…

Продължава...

В ОИЦ – Велико Търново се проведе обучение за бъдещи предприемачи

На 30 ноември 2018 г. в конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново се проведе практическо обучение за заинтересовани лица от Северен централен район по проект „Предприемачеството…

Продължава...

Областен информационен център – Велико Търново отчете дейността си пред местните медии

С пресконференция на 28 ноември Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново отчете извършеното през 2018 г. и представи обобщените резултати от дейността на центъра за периода 2016-2018 г. В…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново приключи втората си информационна обиколка в общините от региона

Близо 150 души - представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения и др., участваха в поредицата от информационни срещи проведени от Областен информационен център (ОИЦ)…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.