Печат на тази страница

На 2 декември 2016 г., в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе информационно събитие посветено на предстоящото Председателство на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
За участие в проявата бяха поканени представители на местната власт, административни структури, академична общност, учебни заведения и др. Програмата на събитието включваше презентация с базова информация за българското Председателство на Съвета на ЕС, представяне на видеоматериал за конкурса за лого на Председателството и дискусия.
България ще поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС от 1 януари до края на юни 2018 г. Това ще й позволи, в сътрудничество с институциите на ЕС, да определя политическите приоритети, да планира, организира и председателства заседанията на всички състави на Съвета на ЕС и на работните органи към него,
България ще има възможност да подреди дневния ред на Съвета, така че да включва и въпроси, които са от национално и регионално значение. Страната ни ще представлява Съвета в отношенията с другите институции на ЕС и ще представлява Европейския съюз в международните отношения. Българското председателство на Съвета на ЕС ще позволи на страната да представи своите достижения и познания във всички области на европейските политики, както и своите преговорни умения, и по този начин да придобие влияние и престиж сред партньорите си. За шест месеца България ще разполага с привилегирован достъп до информация и има възможност да опознае в детайли и понякога дори да насочва нагласите и предпочитанията на другите държави членки и на институциите.
По време на българското председателство вниманието на над 500 000 000 европейски граждани ще бъде насочено към България. Над 20 000 делегати ще посетят страната ни, а общо над 2000 събития ще бъдат организирани в Брюксел и София. У нас ще се проведат повече от 160 заседания, работни групи и комитети, които ще бъдат съпътствани от конференции, семинари, културни и медийни прояви. Това ще създаде възможност за привличане на туристи и бизнес партньори, презентиране на българската природа, култура и историческо наследство.
Проведеното в Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново събитие бе част от национална информационна кампания на мрежата от 28 Областни информационни центъра в страната, посветена на предизвикателствата пред България като член на ЕС, в контекста на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt