wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 18 януари 2017 г. Велико Търново бе домакин на дискусия за възможностите за растеж пред България през 2017 година. Форумът, организиран от българските представителства на Световната банка за развитие и на Европейската комисия, бе открит от кмета на старата столица и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините Даниел Панов. Гости на събитието бяха ръководителят на Представителството на ЕК Огнян Златев и представителят на Световната банка за развитие у нас Тони Томпсън. Сред участниците бяха представители на местната власт, различни институции, организации и фирми.
През последните години сме свидетели на голяма промяна на облика на големите и малките населени места. Това се дължи на европейските средства, за които кандидатстват общините и резултатите са добри, заяви при откриването кметът на Велико Търново Даниел Панов.
Огнян Златев и Тони Томпсън изразиха удовлетворение от партньорството на България с Европейската комисия и Световната банка. Те оцениха като много добро и сътрудничеството с Община Велико Търново. Огнян Златев посочи, че финансовите ресурси, които Европейският съюз предоставя за развитие на българската икономика, са отлична възможност за инициативи и от страна на предприемачите. Тони Томпсън представи данни, според които България изпреварва някои водещи европейски държави по показателите, отчитащи повишаването на производителността на труда. По думите му насърчаването на този процес ще благоприятства доближаването на доходите до средните нива в ЕС.
По време на срещата бяха представени препоръките на Съвета на Европейския съюз към България както и възможностите за кредитиране на проекти на малкия и среден бизнес.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.