wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 26 юни 2017 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново участва в официална церемония „Първа копка“, с която започна ремонтът на пл. „Георги Измирлиев” в гр. Горна Оряховица. Обектът се реализира по проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020.
Стартът на строително-ремонтните дейности бе даден от кмета общината инж. Добромир Добрев и Юлиян Николов от фирмата-изпълнител – „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД. На церемонията присъстваха народният представител инж. Клавдия Григорова – Ганчева, ръководството и служители на Община Горна Оряховица, представители на фирмата-изпълнител, граждани. Пожелавам на изпълнителите и строителния надзор да завършат проекта в срок и качествено, каза кметът инж. Добромир Добрев и допълни, че подобна мащабна реконструкция в Горна Оряховица не е правена от 40 години.
Ремонтните дейности започват от пространството пред Младежкия дом, като предварителните очаквания са целият площад да бъде изцяло обновен до края на годината. По проекта ще се извърши реконструкция и модернизация както на самия градски площад, така и на пешеходните подходи към него. Ще се изградят каскади и сух фонтан и ще се обособят тематични площадки за тихи игри, читалня на открито, свободна WI-FI зона. В североизточната част на площада ще се оформи зона за временна търговия и други мероприятия, свързани с обществената активност. В южната част на пешеходната зона ще се разположи детска площадка. В централната част се предвижда място за подвижна сцена за провеждане на спортни и културни мероприятия. Предвидени са още залесяване и места за отдих в оформените зелени площи и монтиране на система за денонощно видеонаблюдение.
На следващ етап от реконструкцията на пл. „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица ще се изгради кръгово кръстовище в близост до площада. Освен пл. „Георги Измирлиев“, в рамките на проекта за обновяване на градската среда, ще се реконструира и парк „Детски кът“.
Общата стойност на проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“ е 5 988 104 лв. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната по ОПРР, възлиза на 5 634 302 лв., от които: 85% е съфинансирането от ЕФРР, а останалите 15% са национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Предвидени са допълнително и 353 801 лв. - съфинансиране от Община Горна Оряховица.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.