wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 19 май 2018 г. Областен информационен център – Велико Търново организира исторически форум-фестивал „Европа и Царевград Търнов“, чрез който се популяризираха обекти на културно-историческото наследство, обновени с европейски средства. В продължение на часове пространството между църквата „Св. св. Петър и Павел“ и възстановената Шишманова баня в старата столица беше превърнато в място за демонстрации на войнски умения, средновековни занаяти, изкуства и забавления. Присъстващите търновци и гости на града, които се включиха във фестивала, се пренесоха в XII – XIV в. – времето на династията на Асеневци.
Зрителите имаха възможност да почувстват духа на периода – да пробват средновековни доспехи, да стрелят с лък, да опитат ловкостта и сръчността си в средновековните игри, да се запознаят с музиката и танците от епохата. Специално забавление за децата бе оцветяването и рисуването върху керамика чрез средновековна техника. Мнозина се снимаха за спомен облечени в болярски и царски одежди, изработени по миниатюри от Манасиевата хроника и изображения от стенописи от средновековните църкви в страната. Особено възторжено публиката аплодира демонстрациите на бойни техники – в турнир и двубой, автентично пресъздадени от членовете на Сдружение за исторически възстановки „Чигот“ – гр. Варна. Музикална формация „Ериней“ пък впечатли зрителите с авторска музика, вдъхновена от фолклора и Средновековието, както и със собствени интерпретации на популярни народни и средновековни песни, изпяти на различни езици.
През миналия програмен период 2007-2013 г. в старата столица по ОП „Регионално развитие“ беше реализиран проектът „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура в Община Велико Търново“. Със сумата от 6,2 млн. лв., бе извършена консервация, реставрация и експониране на шест обекта - църквите „Св. Иван Рилски“ и „Св. Петър и Павел", Владишкия мост, благоустроен бе площада през крепостта „Царевец“ и създаден „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“. Чрез проект „Културното наследство на Град Велико Търново във фокуса на европейското културно многообразие“ на стойност 725 000 лв., осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, беше реставрирана и социализирана Шишмановата баня в старата столица. Обектът е паметник на културата с национално значение и е една от малкото запазени подобни сгради у нас.
Историческият форум-фестивал „Европа и Царевград Търнов“ бе организиран от Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново в рамките на информационната кампания „Европа в моя регион“ 2018 в партньорство с Община Велико Търново, РИМ – Велико Търново, НД „Традиция“ - клон Велико Търново, Сдружение за исторически възстановки „Чигот“ – гр. Варна, музикална формация „Ериней“ и свободни реконструктори от България. На участниците в събитието екипът на центъра раздаде рекламно-информационни материали с информация за успешно реализирани европроекти във Великотърновкса област и информация за дейността на ОИЦ - Велико Търново.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.