Печат на тази страница

На 30 ноември 2018 г. в конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново се проведе практическо обучение за заинтересовани лица от Северен централен район по проект „Предприемачеството – пряк път към успеха“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Събитието се организира съвместно с Русенска търговско-индустриална камара (РТИК) и Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП) като партньор.
Проектът „Предприемачеството – пряк път към успеха“ има за цел насърчаване на предприемаческата култура и стимулиране стартирането на самостоятелна стопанска дейност. Целева група са безработни, неактивни и заети лица, имащи нагласата, идеята и желанието да стартират собствен бизнес. Предвидени са 10 обучения, разделени в две основни теми, в които ще бъдат включени идентифицирани лица от Северен централен район, заявили интерес към темата за предприемачеството и подбрани след проведени мотивационни срещи. Избраните 55 участници ще преминат специализирани обучения с продължителност от 80 часа, чрез които ще бъдат въведени в темата за бизнеса и предприемачеството. По време на обученията се очаква да бъдат генерирани и различни идеи за стартиране на бизнес.
В последната част на проекта лицата ще бъдат консултирани и подкрепени чрез консултации и менторство от ангажирани експерти. Като резултат се очаква минимум 12 от преминалите обучение лица да стартират собствена дейност, като останалите ще са придобили значими познания, които биха им били полезни и занапред в тяхната професионална кариера.

 ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt