wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Велико Търново 179

ОИЦ – Велико Търново проведе форум „Европа в моя регион“

Европроекти за 1 139 932 428 лева се реализирани в областта през 2007-2013 г.

В Конферентната зала на хотел „Премиер“ – гр. Велико Търново се проведе форум „Европа в моя регион“. Събитието бе организирано от Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново по повод 10 години членство на България в ЕС и във връзка с предстоящото Председателство на България на Съвета на Европейския съюз.
Събитието беше открито от заместник-кмета на Община Велико Търново Снежана Данева, като участие в проявата взе и Мариела Цонева, директор на Дирекция „Проекти и програми“ в Община Велико Търново.
„Факт е, че в Северен централен район (СЦР) Великотърновска област е на първо място по брой сключени договори и привлечени европейски средства в сравнение с областите Русе, Габрово, Разград и Силистра. Тази позиция се запазва и за началото на настоящия програмен период 2014-2020.“ Това заяви при откриване на форума Снежана Данева. Тя подчерта, че за голяма част от реализираните в региона европроекти, особено тези на общините, резултатите са видими и осезаеми. Тя даде за пример изградената край с. Шереметя Регионалната система за управление на отпадъците, която бе финансирана с над 33,2 милиона лева по ОП „Околна среда“ 2007-2013 и оказва директно влияние върху качеството на живота на близо 180 хил. жители.
Информация за европейските проекти и инвестиции в област Велико Търново през 2007-2017 г. изнесе Росица Бодурова, експерт „Програми и проекти“ в Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). В презентацията си тя посочи, че за периода 2007-2013 г. във Великотърновски регион са реализирани общо 325 европроекта, на обща стойност 1 139 932 428 лева, които са изпълнени от 174 бенефициента. По тези показатели региона се нарежда на първо място сред петте области от Северен централен район (СЦР). От началото на новия програмен период през 2014 г. до момента във Великотърновска област са сключени 97 договора за финансиране от европейските фондове на обща стойност 77 563 803 лева.
Пред участниците във форума бе изнесена и обобщена информация във връзка с предстоящото Председателството на България на Съвета на ЕС през периода януари-юни 2018 г. За шест месеца България ще разполага с привилегирован достъп до информация, ще има възможност да опознае в детайли и дори да формира и насочва нагласите и предпочитанията на другите държави членки и на европейските институции. Това ще позволи на страната ни да представи своите достижения и познания във всички области на европейските политики, да включва в дневния ред на Съвета и въпроси, които са от национално и регионално значение и да придобие влияние и престиж сред партньорите си в Европейския съюз.
По инициатива на ОИЦ – Велико Търново от 25 април пред Факултета по Изобразително изкуство в центъра на старата столица е експонирана изложба с фотоси от успешни проекти в десетте общини от Великотърновски регион.
Форумът „Европа в моя регион“ и експозицията с успешни европроекти са част от националната информационна кампания „Заедно за Европа“ на Мрежата от 28 областни информационни центъра, която ще се проведе до 20 май 2017 г. в цялата страна.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Продължава...

Европа в моя регион – Велико Търново 2017

Европа в моя регион – Велико Търново 2017 В периода 25 април – 19 май 2017 г. Областен информационен център – Велико Търново ще проведе Дни на отворените врати по…

Продължава...

Във Велико Търново беше представена процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ по ОПДУ

На 16 март 2017 г. в Голяма зала на Община Велико Търново се проведе информационен ден по процедура за подбор на проекти „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ по…

Продължава...

Областният информационен център (ОИЦ) – Велико Търново започва информационна кампания „Заедно за Европа“

С пресконференция Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново даде старт за региона на новата информационна кампания на Мрежата от 28 информационни центрове в страната. Инициативата е под надслов „ЗАЕДНО…

Продължава...

Стартира проект за подобряване на икономическо развитие на община Горна Оряховица

На 28 февруари 2017 г. в Конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново ще се проведе встъпителна пресконференция по проект BG16RFOP001-1.027-0004-C01 „Подобряване на условията за икономическо развитие“ с…

Продължава...

Във Велико Търново бе представена процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК

На 17 февруари 2017 г. (петък) в Голяма зала на Община Велико Търново, от 10.00 до 12.00 часа се проведе информационен ден по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.