wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Велико Търново 179

Областен информационен център – Велико Търново и ИАНМСП организираха форум за малкия и среден бизнес

На 29 март 2016 г. в Конферентната зала на хотел „Премиер“ в гр. Велико Търново се проведе Конференция на тема: „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“. Събитието се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) със съдействието на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново, като част от националната кампания на Мрежата от информационни центрове „Успешни ЗАЕДНО“.
Участниците в проявата бяха приветствани от зам.-кмета на Община Велико Търново Снежана Данева-Иванова, зам.-областния управител доц. д-р Любомира Попова, зам.- изпълнителния директор на ИАНМСП Никола Стоянов и Ирена Бойновска, национален координатор на евродепутата Ева Паунова.
Зам.-изпълнителния директор на ИАНМСП Никола Стоянов запозна присъстващите в детайли с дейността на изпълнителната агенция и новите мерки в подкрепа намирането на външни пазари и партньори за българския бизнес. Той уточни, че над 60 % от износа ни е за Европа, а от тази година ИАНМСП въвежда 10 или 20 % самоучастие за фирмите.
Светла Стефанова, управител на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново представи възможностите за финансиране на проекти на бизнеса от Европейски структурни и инвестиционни фондове през 2016 г. Невена Младенова, мениджър „Публично финансиране“ в „Майкрософт България“ представи програмата „Модерният бизнес“ и Office 365. Експозе на тема „Банка ДСК – партньор на малкия и среден бизнес в България“ и финансови инструменти в подкрепа на малкия и среден бизнес изнесе Цветан Игнатов, мениджър МСП за Регион В. Търново в Банка ДСК ЕАД.
В рамките на форума от страна на участниците бяха зададени въпроси свързани с обявяване на одобрените проекти по втория срок на процедура „Ново работно място“ по ОПРЧР, както и запитвания относно двете процедури за иновации по ОПИК.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Светослав Стефанов
Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Велико Търново
гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24
тел: 062 / 620 072; моб: 0882 / 050 366
http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt

Продължава...

Областният информационен център – Велико Търново започва информационна кампания „Успешни заедно“

С пресконференция Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново даде старт за региона на новата национална кампания на Мрежата от информационни центрове „Успешни ЗАЕДНО“. Инициативата ще се проведе до 9…

Продължава...

Във Велико Търново бяха представени две нови процедури по ОПИК 2014-2020

На 9 февруари 2016 г. в Голяма зала на Община Велико Търново се проведе информационна среща за представяне на възможностите за кандидатстване по процедурите „Подкрепа за внедряване на иновации в…

Продължава...

ОИЦ - Велико Търново представи предстоящи процедури по оперативните програми на заседание на Областният съвет за развитие

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново представи възможностите за финансиране по оперативните програми през 2016 г. пред Областния съвет за развитие на област Велико Търново. Заседанието се проведе на…

Продължава...

Близо 200 събития с около 4 240 участници е провел Областният информационен център (ОИЦ) – Велико Търново за периода 2012-2015 г.

С пресконференция Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново отчете дейността си за изминаващата 2015 г. За последните 12 месеца ОИЦ е организирал и провел общо 62 различни събития с…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново приключи цикъл от информационни събития

От 16 до 27 ноември 2015 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново проведе в общините от Великотърновски регион поредица от информационни срещи на тема „Възможности по оперативните програми…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.