wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Видин 181

Над 4 500 души са потърсили съдействие от ОИЦ-Видин за периода 2016-2018 г.

Значително увеличение на проектите на бизнеса във втория програмен период, общините Видин и Белоградчик са водещи бенефициенти Над 4 500 души са потърсили съдействие от екипа на Областен информационен център-Видин…

Продължава...

Видинският бизнес с проекти за близо 37 милиона лева

Възможностите за стартиращи и нови фирми и Индикативните годишни работни програми за  2019 г. представи екипът на ОИЦ-Видин Видинският бизнес е получил одобрение на 47 проекта по ОПИК на стойност…

Продължава...

Възможностите за кандидатстване през 2019 г. и инвестициите в неземеделски дейности представи екипът на екипът на ОИЦ-Видин

Проекти за общо над 8,3 милиона лева се изпълняват в Кула, Макреш, Чупрене и Белоградчик Възможностите за кандидатстване през 2019 г. (проект на Индикативните годишни работни програми – ИГРП) представи…

Продължава...

Граждански диалог за бъдещето на кохезионната политика като визия за развитието на Област Видин

Съорганизатори на форума са Община Видин и Областният информационен център- Видин. В него се включиха кметът Огнян Ценков, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, областният управител на Видин…

Продължава...

Над 100 видинчани посетиха приемната на областния информационен център пред „Стамбол капия“

Над 100 видинчани посетиха днес приемната на областния информационен център пред „Стамбол капия“. Гражданите отправяха въпроси за актуални и предстоящи мерки и процедури, финасирани от Европейските фондове в България. Най-голям…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.