wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ-Видин се включва в националната кампания със срещи с доброволци и представители на уязвими групи

На пресконференция днес екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) представи предстоящите прояви в област Видин, същността и целите на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра, БЧК и програмите, финансирани от ЕСИФ  „Заедно за съпричастността“.

Целта на инициативата е експертите от областните информационни центрове да обучат координаторите и доброволците на БЧК, които по време на раздаването на пакети с храни на най-уязвимите социални групи (осигурени по Оперативна програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица) да им предоставят информация за възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Така информацията ще достигне пряко до най-нуждаещите се лица и те също ще могат да се възползват от подкрепата на Европейските фондове.

Екипът на ОИЦ-Видин ще се включи в националната кампания със срещи с доброволци на БЧК и представители на уязвими групи. Ще бъдат проведени седем срещи, чрез които ще се обхванат целевите групи в кампанията – доброволци и възрастни хора, които получават помощ за отопление (енергийни помощи). Срещите ще се проведат, както следва:

гр. Видин, 16.11.2015 г., от 14,00 до 15,00 ч., заседателна зала на БЧК, ул. “Княз Борис І” №4 – среща с доброволци на БЧК от общините Белоградчик, Макреш, Грамада, Чупрене, Ново село, Видин (от гр. Видин, БМЧК, гр. Дунавци)и възрастни хора от гр. Видин, които получават помощ за отопление;

гр. Брегово, 17.11.2015 г., от 11,30 до 12,30 ч., заседателна зала на общинската администрация – среща с доброволци на БЧК от община Брегово;

гр. Димово, 20.11.2015 г., от 10,30 до 12,00 ч., заседателна зала на общинската администрация – среща с доброволци на БЧК от община Димово;

гр. Грамада, 23.11.2015 г., от 10,30 до 12,00 ч., заседателна зала на общинската администрация – среща с доброволци на БЧК от община Грамада;

с. Ружинци, 24.11.2015 г., от 10,30 до 12,00 ч., заседателна зала на общинската администрация – среща с доброволци на БЧК от община Ружинци;

с. Макреш, 25.11.2015 г., от 10,30 до 12,00 ч., заседателна зала на общинската администрация – среща с доброволци на БЧК от община Ружинци;

гр. Грамада, 26.11.2015 г., от 10,30 до 12,00 ч., заседателна зала на общинската администрация – среща с доброволци на БЧК от община Белоградчик;

На срещите ще бъде предоставена подробна информация за предстоящите процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, от които представителите на уязвимите групи могат да се възползват. Ще бъдат раздадени и изготвените от екипа на Областен информационен център-Видин брошури за текущи и предстоящи проекти в област Видин, финансирани от ОПРЧР, в направления „Социални услуги и заетост“ и „Професионално обучение и заетост“. От услугите, които се предлагат по тези проекти и възможностите за работни места, които те генерират, ще може да се възползват широк кръг представители на уязвимите социални групи в областта. 

ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.