wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Общината очаква одобрение на проекти по ПРСР за 11 милиона лева

Проекти за енергийна ефективност за над 5 милиона лева, финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж”,  ще реализира през 2017 г. община Белоградчик. С тях ще се обновят общо 17 сгради – 7 жилищни блока и публични сгради – училище, младежки дом, художествена галерия, община, полицейско управление, съд. Това заяви на днешната среща на Областен информационен център-Видин в Белоградчик заместник-кметът на общината Росен Младенов. Той посочи още, че местната администрация в „града под скалите” очаква при одобрение на проектите й по подмярка 7.2 на Програмата за развитие на селските райони да се реализират инвестиции в размер на 11 милиона лева, с които ще се реконструират водоснабдителните системи на четири села и ще се рехабилитират улици в Белоградчик и от междуселищната общинска пътна мрежа.

Младенов, председателят на общинския съвет Мирослава Чавдарова и представителите на местната общност в Белоградчик, участващи в срещата, бяха подробно запознати от екипа на ОИЦ-Видин с процедури и мерки за финансиране на туризма и предприемачеството (от Програма за развитие на селските райони, оперативните програми, трансграничните инструменти и програма “Еразъм плюс”). Управителят на ОИЦ Мариела Савкова акцентира на възможностите на предприемачеството, като посочи, че екипът на центъра е идентифицирал 7 реални бизнес плана на млади предприемачи, които могат да се реализират с подкрепата на Европейските фондове. Експертът “Комуникация, информация и логистика” Цветомир Ценков посочи, че в първия програмен период в Белоградчик са реализирани 3 проекта за самостоятелна стопанска дейност, като сега възможностите са много повече и екипът на областния информационен център, в рамките на своите компетенции и правомощия, ще съдейства за увеличаването на проектната предприемаческа активност.

На срещата бяха презентирани и индикативните графици за прием на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони през 2017 г. Освен въпроси за тях, участниците в събитието проявиха интерес и към възможностите на трансграничните инструменти със Сърбия и Румъния. В края на срещата екипът на ОИЦ-Видин отправи покана за участие в среща за Българското председателство на Съвета на ЕС, която центърът ще проведе във Видин на 30 ноември.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проектBG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.