Печат на тази страница

Областен информационен център-Видин и Община Видин са съорганизатори и на отбелязването на 10-годишнината от присъединяването на България към Европейския съюз

Видин ще е център на честването на 60-годишнината на Европейския социален фонд за Северозападния район. Множество прояви ще съпътстват юбилейната годишнина, която Областен информационен център-Видин и Община Видин ще отбележат заедно в историческия символ на гр. Видин крепостта “Баба Вида” на 12 май 2017 г. Това бе обявено днес на съвместна среща на екипа на областния информационен център и ръководството на проект „ОИЦ-Видин“ с медиите.

Голямото събитие ще е финално за област Видин като част от националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (сред които и ОИЦ-Видин) „Заедно за Европа“ и кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион“. В рамките на кампанията екипът на центъра и Община Видин ще отбележат на 25 април 2017 г. и 10-годишнината от присъединяването на България към Европейския съюз, както и 6-годишнината на ОИЦ-Видин (на 12 май). Ще бъдат проведени и цикъл от срещи, по покана на Българския червен кръст, с които ще се популяризира подкрепата на Европейския социален фонд за най-уязвимите социални групи.

Като част от кампанията „Заедно за Европа“ Областен информационен център-Видин стартира от днес и два конкурса за млади хора от 12 до 25–годишна възраст на тема “Европа в моя регион”. Участниците в конкурса ще могат да се съревновават с есе или със снимка по темата, които да изпратят по електронната поща или да донесат на място в офиса на ОИЦ-Видин до 5 май 2017 г. Награждаването на победителите ще се състои на 12 май в крепостта „Баба Вида“. Регламента и сроковете на конкурса ще бъдат публикувани на фейсбук-страницата на областния информационен център, бе посочено още на срещата.

Бяха представени и целите, задачите и графика на предстоящия цикъл от информационни срещи на тема: „Европейски програми за младежко предприемачество и развитие на ЕСФ в Област Видин“. Той ще се проведе в периода 13 март-06 април 2017 г., като целта е Областен информационен център-Видин да разшири още повече работата си с младите хора. Срещите ще се осъществят в училища във всички общини от област Видин на следните дати:

Община Кула, СУ „В. Левски“ – гр. Кула, 13 март, 13,30-14,15 ч.;

Община Ружинци, СУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Ружинци,14 март, 13,30-14,15 ч.;

Община Ново село, СУ „Св. Св. Кирил и Методий – с. Ново село, 15 март, 13,30-14,15 ч.;

Община Бойница, ОУ „В. Левски“ – с. Бойница, 16 март, 13,30-14,15 ч.;

Община Макреш, ОУ „Хр. Ботев“ – с. Раковица, 17 март, 13,30-14,15 ч.;

Община Димово, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Димово, 28 март, 13,30-14,15 ч.;

Община Чупрене, ОУ „Акад. М. Димитров“ – с. Чупрене, 29 март, 13,30-14,15 ч.;

Община Брегово, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Брегово, 3 април, 13,30-14,15 ч.;

Община Белоградчик, СУ „Хр. Ботев“ – гр. Белоградчик, 4 април, 13,30-14,15 ч.;

Община Грамада, СУ „Хр. Ботев“ – гр. Грамада, 5 април, 13,00-13,45 ч.;

Община Видин, зала на Общински съвет-Видин, гр. Видин - среща с всички училища от гр. Видин и гр. Дунавци, 6 април, 13,30-14,30 ч.;

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проектBG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.