wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център-Видин и Община Видин представиха пред училища и детски градини от Видин и Дунавци възможностите за младите хора по програми  „Еразъм“, „Наука и образование за интелегентен растеж“ и „Развитие на човешките ресурси“

Днес, при изключително голям интерес –над 40 участника, Областен информационен център-Видин и Община Видин представиха на съвместна информационна среща с училища и детски градини от гр. Видин и гр. Дунавци възможностите за младите хора по финансираните от ЕС програми  „Еразъм“, „Наука и образование за интелегентен растеж“ и „Развитие на човешките ресурси“. Срещата на тема „Европейски програми за младежко предприемачество и развитие на ЕСФ в Област Видин“ бе част от местните инициативи на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (сред които и ОИЦ-Видин) „Заедно за Европа“. В рамките на кампанията, в продължение на един месец, екипът на Центъра запозна с европейските младежки програми учители и ученици в училищата във всички общини в областта.

Инж. Албена Начева – началник отдел „Планиране, програмиране и инвестиции“ приветства от името на Кмета на Община Видин инж. Огнян Ценков участниците в срещата. Тя посочи, че чрез проект „Областен информационен център-Видин“ с бенефициент Община Видин, вече 6 години се предоставя информация за възможностите на Европейските фондове в област Видин и представителите на училищата и детските градини винаги могат да разчитат на актуална и експертна информация от екипа на областния информационен център.

Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова акцентира и на предстоящото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз, като присъстващите директори, преподаватели и млади хора бяха запознати с целите, задачите и предизвикателства пред стартиращото на 1 януари 2018 г. Председателство, както и възможностите, които то може да даде на местните общности.На участниците в срещата бе презентиран и кратък информационен клип, посветен на Българското председателство.

Бяха представени и двата съвместни конкурса на Областен информационен център-Видин и Община Видин за ученици от пети до дванадесети клас на тема “Европа в моя регион”. Участниците в конкурса ще могат да се съревновават с есе или със снимка/колаж по темата, които да изпратят по електронната поща или да донесат на място в офиса на ОИЦ-Видин до 5 май 2017 г. Награждаването на победителите ще се състои на 12 май 2017 г. в крепостта „Баба Вида“, където областния информационен център и община Видин ще отбележат заедно 60-годишнината на ЕСФ. Регламента и сроковете на конкурса ще бъдат публикувани на фейсбук-страницата на областния информационен център, както и на страницата на Центъра на Единния информационен портал, бе посочено още на срещата.

С днешната среща във Видин и предшестващите я 10 срещи в общините от региона, Областен информационен център-Видин разшири още повече работата си с младите хора и взаймодействието си с училищата и детските градини. Над 200 участника се включиха в срещите, като екипът на ОИЦ-Видин е в готовност, при отправена покана, да посети всяко учебно заведение или детска градина, за да представи актуални възможности за кандидатстване с проекти, подкрепени от фондовете на Европейския съюз,   за училищата, детските заведния и техните възпитаници.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проектBG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.