wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Десетки видинчани посетиха офиса на областния информационен център в Деня на отворените врати

Обекти за над 28 млн. лв. от всички 11 общини на област Видин, финансирани от фондовете на ЕС, представиха днес в съвместна изложба Областен информационен център-Видин и Община Видин. Темата на изложбата е “10 години България в ЕС“ и тя е част от местните инициативи на Областен информационен център-Видин в рамките на националната кампания „Заедно за Европа“.

Целта на изложбата е да се види какво е постигнато със средства от ЕСИФ във всички общини на областта, как реално ЕС е подкрепил развитието на област Видин, като тези обекти, събрани заедно, се показват за първи път, посочи управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова.

Показваме обекти, всеки от тях емблематичен за съответната община, променил нещо много съществено в нея, което е от пряка полза за местното население или е допринесло за развитието на туризма, заяви експертът „Комуникация, информация и логистика“ Цветомир Ценков. Всички обекти от изложбата са дело на екипа на ОИЦ-Видин и ще останат експонирани в офиса до 20 май, посочи още Ценков.

Посетителети на изложбата ще могат да видят, реализираните с подкрепа на ЕСИФ обекти: в Белоградчик - модерна спортна зала; в гр. Кула - обновена туристическа спалня; в с. Долни Лом към община Чупрене и Димово – туристически център и посетителски център с археологическа сбирка; модерни и функционални стадиони, на които се радват жителите на Ново село, Дреновец и Ружинци; детска площадка, която събира ежедневно десетки деца в Грамада; реконструираните улици в Брегово и с. Раковица към Община Макреш; ремонтираният цялостно път до Видин, благодарение на средствата от ПРСР – по проект на община Бойница; социализираната от община Димово с подкрепата на ПРСР и трансграничната програма със Сърбия уникална пещера „Венеца“, която е на 140 млн. години; нов облик на парк „Рова“ във Видин, реализиран от общината със средства от ОПРР; по продължението на програмата в новия период Видинската община ще реализира инфраструктурни проекти за 38 млн. лв., които ще осъвременят градския облик. 

Десетки видинчани посетиха офиса на областния информационен център в Деня на отворените врати с изложба днес. Представители на институции, неправителствени организации, бизнес и медии разгледаха изложбата. Особено радостно за нас като екип е посещението и на много ученици и млади хора, коментира експертът “Информационно обслужване и услуги” Яна Гъркова, която координира младежката политика в ОИЦ-Видин.

Тя и управитеят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова представиха проектите на община Видин, експонирани на изложбата, на група ученици от ГПЧЕ „Й. Радичков“-Видин, които проявиха интерес какво е изградено в родния им град с европейски средства. Младите хора се запознаха и остналите обекти в изложбата – направеното с подкрепата на ЕСИФ в другите общини на област Видин.

Експертите от ОИЦ-Видин представиха на посетителите, както проектите, които са представени на изложбата, така и отговаряха на въпросите за възможностите за европейско финансиране в България и област Видин. Те поканиха гражданите и на другото голямо съвместно събитие на областния информационен център и Община Видин – отбелязването на 60-годишнината на Европейския социален фонд, което ще се състои на 12 май в крепостта „Баба Вида“.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проектBG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.