wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Видин бе център на юбилейните прояви за Северозападния район

На 12 май в крепостта „Баба Вида“ Областен информационен център-Видин и Община Видин, в рамките на националната кампания „Заедно за Европа“, отбелязаха  тържествено 60-годишнината на Европейския социален фонд, 10 години членство на Република България в ЕС и 6 години мрежа от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.Видин бе център на честването за целия Северозападен район и в юбилейните прояви се включиха членът на Европейския парламент Владимир Уручев, народният представител Росен Живков, областният управител на област Видин Албена Георгиева, кметове на общини и населени места от област Видин, представители на местни и държавни институции и организации, експерти от областните информационни центрове от Враца, Монтана, Ловеч и Плевен, стотици граждани от гр. Видин и общините от областта.

Посетителите и потенциалните бенефициенти можеха да задават своите въпроси за европейското финансиране и да получат информационни материали на изнесените приемни на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Областен информационен център-Видин-Видин, както и да присъстватна представяне на успешни проекти от Северозападния район, финансирани от ЕСИФ. Особен интерес предизвикаха и щандовете с демонстрираните от ученици от видинските училища приложни материали, реализирани в рамките на проект „Твоят час“, финансиран от ОПНОИР.

Кметът на Община Видин инж. Огнян Ценков приветства посетителите на юбилейното честване. „За мен, като кмет на Община Видин, е особена чест, че днес старопрестолният ни град е център за целия Северозападен район на три много важни годишнини – 60 години Европейски социален фонд, 10 години от присъединяването на Република България към Европейския съюз и 6 години от създаването на мрежа от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, сред които и Областен информационен център – Видин. В началото на моя мандат, уважаеми съграждани, поех ангажимент управлението на Община Видин да се гради върху доброто взаимодействие между община-държава и Европа. Защото това е успешният път, който продължава заветите на предците ни Видин да бъде част от модерното и градивното, което винаги се е свързвало с Европа!, посочи Огнян Ценков.

Кметът на Община Видин, заяви още, че от тази есен във Видин ще има филиал на Русенския университет и така дългогодишната мечта на видинчани тук да отвори врати висше учебно заведение ще е реалност. Ценков изтъкна, че този успех е бил постигнат благодарение на работещата връзка между местна и държавна власт, но за да бъдат кадрите на университета конкурентни, квалифицирани и можещи, те самите или техните бъдещи работодатели ще разчитат на подкрепа от Европейския социален фонд. „Както Община Видин, общините от цялата област, бизнеса, неправителствения сектор, образователните структури и гражданите разчитат на финансиране от този фонд, за да има по-квалифицирани работници; стартиращи успешно собствен бизнес предприемачи; временна заетост, както и заетост за хората с увреждания; да се оказва ефективна подкрепа на социално уязвимите групи; да се стимулира развитието на образованието и науката“, бе категоричен кметът на Видин.

Той посочи, че от ЕСФ се финансира и мрежата от областни иформационни центрове, като даде висока оценка на работа на Видинския център. „Търсете и занапред съдействието на Областния информационен център във Видин. Той е връзката на нашия край с Европа, той принадлежи не само на общината като бенефициент на проекта и дирекция Централно координационно звено в Министерския съвет, която управлява методически и координира работата на Центъра, той принадлежи на гражданите, защото е онзи своеобразен посредник, който защитава обществените интереси и с работата си подкрепя развитието на региона“, заяви още инж. Огнян Ценков.

Приветствия към участниците в събитието поднесоха и членът на Европейския парламент Владимир Уручев, областният управител на област Видин Албена Георгиева и управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова. Бе прочетен и поздравителен адрес към организаторите – Община Видин и Областен информационен център-Видин от Андрей Ковачев, член на Председателството на Европейския парламент.

Кметът на Община Видин инж. Огнян Ценков връчи наградите от конкурса на ОИЦ-Видин „Европа в моя регион“ на двамата победители – в категория „Фотография“ - Михаела Михайлова, ученичка в пети клас от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“-Видин и в категория „Есе“ Мариета Миланова – ученичка в десети клас от ПГСС „Г. М. Димитров“-гр. Дунавци“.

Празничната вечер продължи с концерт на Видинската симфониета, разрязване от инж. Огнян Ценков и Мариела Савкова на тортата за шестата годишнина на Областен информационен център-Видин и пищна заря.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проектBG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.