wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Информационно събитие за 9 май с Фонда на фондовете и участие в инициативата на ЕК Road Trip Project – част от предстоящите дейности на ОИЦ-Видин

 

134 участника от десестте по-малки общини в област Видин са се включили в цикъла от срещи на ОИЦ-Видин за финансовите инструменти, проведен в периода 10-24 април 2018 г. На тези събития екипът на Центъра е предоставил 76 отговора на постъпили въпроси за европейското финансиране. Това бе обявено днес на среща с медиите, на която експертите в областния информационен център, отчетоха свършеното до момента и темите и инициативите, които ще осъществят през годината.

 

Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова заяви че финалното събитие на цикъла за финансовите инструменти ще се проведе във Видин на 9 май, като така ще бъде отбелязан и Деня на Европа. Съвместната проява с Фонда на фондовете е насочена към фирми в начален етап на развитието си, социални предприятия и граждани от Видин. Със съдействитето на Бюрото по труда се очаква на срещата да присъстват и младежи до 29 годишна възраст, лица с увреждания и безрабтни, които желат да започнат собствен бизнес.

Екипът на ОИЦ-Видин ще вземе участие и в инициативата на Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия, като се включи в Road Trip Project през м. юли. Проектът Road Trip включва 8 младежи, които се движат по четири маршрута през континента Европа между пролетта и лятото на 2018 год. Видин е първият град от Дунавския маршрут на младежите, които ще посетят три проекта в три града в България, във Видин – Дунав мост 2. По места, освен предложените 3 проекта, младежите  могат да посетитят и други обекти, които са интересни за тях и ще ги провокират да комуникират видяното през социалните канали. За целта ще бъдат ангажирани областните информационни центрове, които да посрещнат „пътешествениците“ в трите града и да ги придружат по проектите.

Управителят на ОИЦ представи на медиите и тазгодишната кампания “Европа в моя регион”. Младите хора и гражданите на Видин могат да участват в три онлайн конкурса в рамките на кампанията: за викторина, снимка и конкурс за публикация в блог.

Фотоконкурсът (23 април — 31 август) има за цел да привлече вниманието към решаващите инвестиции, направени в европейските региони благодарение на Европейския съюз. За да участват в конкурса, гражданите трябва да направят две снимки на проекти, съфинансирани от ЕС: една на проекта (художествена, творческа) и една на табелата или билборда с информация за финансирането и с флага на ЕС. 30-те най-добри кадъра ще бъдат събрани във фотоизложба, която ще пътува из цяла Европа.

Конкурсът за блогъри, който приема публикации в блогове относно проекти, съфинансирани от ЕС, на всеки от официалните езици на ЕС ще продължи до 31 август. Тримата победители ще бъдат поканени да участват в триседмична пълна програма за обучение в реална среда, посветена на комуникациите в ЕС.

 Викторината е забавен елемент за проверка на знанията на гражданите относно регионите на ЕС и тяхната култура. На всеки две седмици ще се избира победител, който ще получава гурме кошница с европейски деликатеси.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.