Печат на тази страница

Над 100 видинчани посетиха днес приемната на областния информационен център пред „Стамбол капия“. Гражданите отправяха въпроси за актуални и предстоящи мерки и процедури, финасирани от Европейските фондове в България. Най-голям интерес видинските граждани и представители на бизнеса имаха към финансираната от Оперативна програма „Иновациии и конкурентоспособност“ процедура „Насърчаване на предприемачеството“.

Експертите от ОИЦ-Видин Яна Гъркова и Цветомир Ценков акцентираха в разговорите с потенциалните бенефициенти на предимствата на процедурата – до 80 % интензитет на Безвъзмездната финансова помощ, голям спектър от дейности в производството, които ще се подкрепят по процедурата и приоритет при точкуването на проектите, с които е кандидатствано от Видин. IT специалист, който в момента работи в чужбина, заяви че ще проучи процедурата и би се възползвал от възможностите й. Други посетители на приемната споделиха че с даването на възможност на нови фирми на кандидатстват значително се подпомагат както млади предприемачи, така и всеки гражданин на Видин, които иска да започне собствена стопанска дейност в сферата на производството и някои услуги.

По предстоящата подмярка по Програмата за развитие на селските райони 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“ също имаше висок интерес от гражданите. Въпросите за развитие на собствен бизнес в сферата на услугите в десетте селски общини на област Видин бяха насочени към изграждане на сервизи, търговски обекти, медицински и стоматологични услуги. На питане за изграждане на къщи за гости, експертите в областния информационен център посочиха че те няма да се финансират по тази подмярка.

Въпроси имаше и за очакваната подкрепа за домакинствата по предстоящата за отваряне процедура на Оперативна програма „Околна среда“ „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Община Видин е бенефициент по процедурата и след кандидатстването и одобрението на проекта й, ще може да осъществи заложените мерки, включително и по отношение на системите за отопление за домакинствата. Служителите в ОИЦ поясниха на гражданите, че по отношение на тази процедура, както и към всички процедури и мерки досега, към които е имало висок интерес, Центърът ще проведе специални срещи или отделна информационна кампания.

Гражданите на Видин проявиха интерес и към проектите, финасирани от Оперативна програма „Региони в растеж“, включени в инвестиционната програма на Община Видин; подмярката за подкрепа на млади фермери; процедури за квалификация и преквалификация, както и за подкрепа на хора с увреждания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Екипът на Областен информационен център-Видин провежда открити приемни във всички 11 общини на област Видин от 2013 г. насам. Предстои провеждането на приемни и занапред, като целта е освен гражданите да задават своите въпроси и да получат и материали за възможностите за европейско финансиране, както и да функционира реално работещ механизъм на пряко взаймодействие между потенцалните бенефициенти и служителите в ОИЦ-Видин.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Галерия със снимки