wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Участници от 6 държави (България, Румъния, Сърбия, Унгария, Украйна и Словакия) се включиха в международната дунавска конференция, организирана от Община Видин и Областен информационен център-Видин. Форумът се проведе на 21 и 22 май 2015 г., в конферентния център на Областна администрация-Видин, и събра на едно място над 60 представители на управляващите органи на оперативните програми; на международни партньорски организации от горното, средното и долното поречие на река Дунав; на отговорните и партниращи звена на програмите за трансгранично сътрудничество България - Сърбия и Румъния - България; на координаторите по отделните приоритетни оси за изпълнение на Дунавската стратегия. Целта на конференцията „Дунавски партньорства за растеж" бе да се очертаят перспективите пред региона във връзка с програмния период до 2020 г. и изпълнението на проекти, водещи до постигане на целите на Дунавската стратегия. Заместник-кметът и изпълняващ функциите кмет на Община Видин инж. Добромир Дилов откри международната дунавска конференция. Той изказа удовлетворението си от факта, че Видин е домакин на престижното събитие. „Всички присъстващи тук ни обединява идеята да превърнем териториите по поречието на Дунав в процъфтяващи региони. Дунавската стратегия свързва намеренията и усилията и на Европейския съюз, и на държавите, разположени край река Дунав да постигнат висок стандарт на живот и просперитет във всички сфери" - каза той. Добромир Дилов коментира, че с откриването на моста при Видин-Калафат е направена още една голяма крачка по отношение на свързаността между европейските държави и новите перспективи за по-интензивни междусъседски контакти между България и Румъния и пограничните населени места в областта. И изтъкна факта, че връзките в сферата на бизнеса, търговията, транспорта, туризма и разработването на съвместни проекти са станали по-динамични и се отварят нови възможности за комуникация с европейските държави. В същото време заместник-кметът посочи, че има още много какво да се желае по отношение на инфраструктурата, която е ахилесовата пета не само за Видинска област, а и за целия Северозападен регион, значителна част от който е разположен по поречието на Дунав. „Позволявам си да поставя такъв конкретен въпрос на този форум, защото неговото решаване има ключово значение за отношението на чуждестранните инвеститори и за развитието на Видин като привлекателна туристическа дестинация. Разбира се, това важи и за други територии и има приоритетна значимост. Стратегията за развитие на Дунавския регион цели именно да решава такива проблеми и осигурява надежна основа за сближаване със съседните държави и региони, осигурявайки по-добро сътрудничество, ефективност и въздействие на националните, местните и политиките на Европейския съюз" - отбеляза инж. Дилов. Той благодари на организаторите на форума и пожела ползотворна работа. Приветствие към участниците в събитието поднесе и областният управител на област Видин Момчил Станков. „От векове видинчани са градили своя град на брега на Дунав така, че да могат да ползват природните му блага, да се любуват на красотата му, но най-вече да общуват с реката. Вярвам в нейната сила да обединява хората, живеещи по поречието на Дунав от Шварцвалд до Черно море. Вярвам в разумната воля на човека да насочва и управлява тази сила така, че да я превърне в източник на благоденствие. Стратегията на Европейския съюз за благоденстващ Дунавски регион е именно тази философия, инструмент, ресурс, перспектива на визията една благоприятна природна даденост да стане процъфтяващо място на оживен икономически, социален и културен живот" - заяви Момчил Станков. Управителят на Областен информационен център-Видин Мариела Савкова запозна присъстващите със Стратегията на ЕС за Дунавския регион, с което даде началото на презентации и дискусии, посветени на възможностите дунавските партньорства да бъдат подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), чрез оперативните програми, програмите за трансгранично сътрудничество и транснационалните инструменти на ЕС. ОИЦ - Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.