wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Видин 181

Областен информационен център-Видин обявява конкурс за фотография и есе

„Европа в моя регион, през моите очи“ ОРГАНИЗАТОР: Областен информационен център–Видин ТЕМА НА КОНКУРСА:  „Европа в моя регион, през моите очи“ ПОВОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 60 години  Европейски социален фонд (ЕСФ) 10…

Продължава...

Голям интерес към срещата за европейските младежки програми

Областен информационен център-Видин и Община Видин представиха пред училища и детски градини от Видин и Дунавци възможностите за младите хора по програми  „Еразъм“, „Наука и образование за интелегентен растеж“ и…

Продължава...

Европа в моя регион 2017

В периода 25 април- 16 май 2017 година ОИЦ – Видин започва кампания за популяризирине на проекти финансирани с европейски средства в Област Видин. Кампанията е част от инициативата „Заедно…

Продължава...

Голям интерес към проект “Твоят час” в училищата в Кула, Ружинци, Ново село, Бойница и Раковица

Пред ученици и преподаватели екипът на Областен информационен център-Видин презентира европейски програми за младежко предприемачество и развитие Голям интерес и висок процент включили се ученици в проект “Твоят час”, финасиран…

Продължава...

Видин ще е център на честването на 60-годишнината на Европейския социален фонд за Северозападния район

Областен информационен център-Видин и Община Видин са съорганизатори и на отбелязването на 10-годишнината от присъединяването на България към Европейския съюз Видин ще е център на честването на 60-годишнината на Европейския…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.