wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Видин 181

168 млн. лева предвижда да привлече чрез проекти до 2020 г. Община Видин

Екипът на Областен информационен център-Видин проведе първата за годината си среща с общинската администрация, социалното направление, детски градини и доставчици на социални услуги от Видин 168 млн. лева предвижда да…

Продължава...

Проекти по Оперативните програми на стойност 48 млн. лева се изпълняват в област Видин, водещ бенефициент е община Видин с проекти за 25 млн. лв.

Успешно популяризиране на възможностите за европейско финансиране и увеличен интерес към дейността на Областен информационен център-Видин през 2016 г. 60 проекта, финансирани от Оперативните програми, на стойност 47 967 683…

Продължава...

Среща за Българското председателство на Съвета на ЕС проведе Областен информационен център-Видин

Центърът проведе и допитване за мото на Председателството Днес екипът на Областен информационен център – Видин (ОИЦ-Видин) проведе  информационна среща, посветена на предизвикателствата пред България като член на ЕС, в…

Продължава...

Европейски проекти за енергийна ефективност за над 5 милиона лева ще реализира община Белоградчик през 2017 г.

Общината очаква одобрение на проекти по ПРСР за 11 милиона лева Проекти за енергийна ефективност за над 5 милиона лева, финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж”,  ще реализира през…

Продължава...

Възможности 2017 г. – повече проекти, повече инвестиции в област Видин

От Чупрене стартира цикъл от срещи на Областен информационен център-Видин Цикъл от срещи за представяне на възможностите за кандидатстване през 2017 г. по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.