wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Видин 181

72 милиона лева са привлекли от ПРСР селските общини в област Видин

72 милиона лева инвестиции до момента са привлекли със спечелените по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) проектидесетте селски общини (общински администрации) в област Видин. Това сочат получените от…

Продължава...

2,5 милиони лева инвестиции от ПРСР в Брегово

Общината ще търси възможности по подмярка 7.2, за да довърши рехабилитацията на пътната инфраструктура и да интервенира в социални, културни и спортни обекти   Продължава цикъла от срещи на Областен…

Продължава...

С пещера на 140 милиона години, социализирана по ПРСР, привличат туристи в Димово

С4,5 млн. лв. от селската програма е значително подобрена пътната инфраструктура във и до Бойница   Информационни събития в Димово (12.07.2016 г.) и Бойница (13.07.2016 г.) проведе екипът на Областен…

Продължава...

15 милиона лева са инвестирани от ПРСР в Чупрене, 20 милиона са европейските инвестиции, привлечени от община Белоградчик

С информационни събития в Чупрене (08.07.2016 г.) и Белоградчик (11.07.2016 г.) продължи цикъла от срещи на Областен информационен център-Видин(ОИЦ-Видин) с представяне на актуални и предстоящи за отваряне мерки на Програмата…

Продължава...

7 милиона лева са инвестирани от ПРСР в Кула през първия програмен период

С подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в Грамада са ремонтирани пътища и обществени сгради Със срещи в Грамада (05.07.2016 г.) и Кула (06.07.2016 г.) стартира…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.