wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Видин 181

Кооперациите от област Видин с проектен интерес към оперативните програми и Местните инициативни групи

Екипът на Областен информационен център-Видин популяризира пред ръководството на ОКС възможностите за финансиране на кооперациите от фондовете на ЕС По покана на Управителния съвет на Областен кооперативен съюз-Видин (ОКС-Видин) екипът…

Продължава...

Проекти по Оперативните програми на стойност 16 млн. лева се изпълняват в област Видин

Двойно е увеличена проектната активност по програма „Иновации и конкурентоспособност” в сравнение с първия програмен период 25 проекта, финансирани от Оперативните програми, на стойност 16 041 514 лева се изпълняват…

Продължава...

Среща за обсъждане на стратегия за ВОМР на МИГ „Видин селска част - Ново село“ проведе екипът на Областен информационен център-Видин

Днес екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) организира среща за обсъждане на стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна група (МИГ) „Видин селска част - Ново…

Продължава...

С голям бизнес форум Община Видин и Областен информационен център-Видин отбелязаха Деня на Европа

Събитието бе заключителна проява от националната кампания „Успешни заедно” в област Видин С голям бизнес форум на тема „Европейски възможности за бизнеса” Община Видин и Областен информационен център-Видин отбелязаха днес…

Продължава...

Бизнес форум организират Община Видин и Областен информационен център-Видин

Събитието е заключителна проява от националната кампания „Успешни заедно” в област Видин В Деня на Европа (9 май 2016 г.) Община Видини Областен информационен център – Видин (ОИЦ-Видин) организират бизнес…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.