wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Видин 181

Бизнесът и местната власт в Белоградчик – Успешни заедно

Община Белоградчик е сред първите общини в страната, която е подала проектно предложение за изработване на Стратегия за воденото от общностите местно развитие по Подмярка 19.1. “Помощ за подготвителни дейности”…

Продължава...

Чрез Местната инициативна група бизнеса в Кула ще може цялостно да се възползва от подкрепата на Европейските фондове

Чрез Местната инициативна група (МИГ) бизнеса в Кула ще може по-цялостно да се възползва от подкрепата на Европейските фондове в България. Това стана ясно на среща от националната кампания на…

Продължава...

Конкурс за социално отговорен бизнес обявява Областен информационен център-Видин

В рамките на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове„Успешни заедно” Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) обявява конкурс за социално отговорен бизнес…

Продължава...

Видинският бизнес с голям интерес към процедурите за иновации в предприятията

Представителите на бизнеса в област Видин, проявиха голям интерес към двете актуални процедури за иновации в предприятията, които се финансират от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. На проведения…

Продължава...

ОИЦ-Видин обявява конкурс за най-емблематичен проект, променил начина на живот в областта

Стартира националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра „Да участваме заедно: RegioStars 2016“ На 16 февруари 2016 г. е публикувана  покана за кандидатстване за наградите „RegioStars 2016" на Главна…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.