wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Видин 181

Видинският бизнес с интерес към процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

До 90% е интензитета на финансовата подкрепа по една от процедурите Представителите на бизнеса в област Видин, които посещават офиса на Областен информационен център-Видин, проявяват интерес към процедури "Подкрепа за…

Продължава...

54 събития с 893 участника, 730 посетители в офиса с въпроси за еврофондовете, участие в 3 национални кампании и организиране на дунавска конференция – равносметката на ОИЦ-Видин за 2015 г.

През новата година екипът на видинския областен информационен център отново ще е близо до бенефициентите със събития във всички 11 общини, участие в национални кампании и експертни услуги 54 събития…

Продължава...

100 доброволци на БЧК обучи екипът на ОИЦ-Видин

Кампанията „Заедно за съпричастността“ обхвана всички 11 общини от областта 100 доброволци на БЧК от всички 11 общини от областта обучи екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) в рамките на…

Продължава...

8 408 са бенефициентите на Оперативната програма за храни в област Видин

В рамките на кампанията„Заедно за съпричастността“ ОИЦ-Видин започна популяризирането на възможностите за подкрепа чрез ОПРЧР на нуждаещите се лица 8 408 са бенефициентите на Оперативната програма за храни в област Видин.…

Продължава...

„Заедно за съпричастността“ – информацията има сила да помага

ОИЦ-Видин се включва в националната кампания със срещи с доброволци и представители на уязвими групи На пресконференция днес екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) представи предстоящите прояви в област Видин,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.