wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Видин 181

БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ДАВАТ ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ИСУН 2020

Стартира цикъл от срещи на ОИЦ-Видин за Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България Със срещи с представители на общинските администрации и местната общност в Чупрене…

Продължава...

ТРЕТА ЕВРОПЕЙСКА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ВИДИН

Общините и неправителствените организации се запознаха с основните моменти при подготовката на успешни европейски проекти и често срещани казуси при изготвянето на проектни предложения в област ВидинПри висок интерес от…

Продължава...

ПРОЦЕДУРА „АКТИВНИ“ ПРЕДСТАВИ ПРЕД РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР ЕКИПЪТ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ВИДИН

Днес в заседателната си зала на пл. „Бдинци" 2 екипът на Областен информационен център-Видин организира среща за представяне на процедура „Активни", финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020…

Продължава...

ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПРЕДСТАВИ ПРЕД БИЗНЕСА И ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЕКИПЪТ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ВИДИН

Днес в заседателната си зала на пл. „Бдинци" 2 екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) организира среща за представяне на процедури „Ново работно място 2015" и „Активни", финансирани от Оперативна…

Продължава...

ИСУН 2020 ще насърчи и улесни проектната активност на бенефициентите от област Видин

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) ще насърчи и улесни проектната активност на бенефициентите от област Видин. Това заяви на днешната среща…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.