wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Видин 181

ОИЦ-ВИДИН И ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ПРЕДСТАВИХА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС

Над 100 души се запознаха с финансовите инструменти по ОПРЧР И ОПИК и възможностите за микрокредитиране   Днес екипът на Областен информационен център-Видин, съвместно с „Фонд мениджър на финансови инструменти…

Продължава...

136 участника в срещите на ОИЦ-Видин за финансовите инструменти

Информационно събитие за 9 май с Фонда на фондовете и участие в инициативата на ЕК Road Trip Project – част от предстоящите дейности на ОИЦ-Видин   134 участника от десестте…

Продължава...

От Кула започна цикълът от срещи за финансовите инструменти

Общинската администрация с проектна готовност за интервенция в улици, обществени площи и образователна инфраструктура по Програмата за развитие на селските райони   От гр. Кула днес стартира цикълът от срещи…

Продължава...

С възможностите по Оперативните програми запозна бизнеса, неправителствения сектор и местните власти екипът на Областен информационен център-Видин

За първи път бяха подробно представени и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм   Среща за представяне на Индикативните годишни работни програми на Оперативните програми за…

Продължава...

Възможностите за финансиране на неземеделски дейности чрез МИГ „Видин-селска част – Ново село“ представи Областен информационен център-Видин

Кметовете на населените места от община Видин представиха проектните си намерения, които могат да реализират чрез местната инициативна група Днес в заседателната зала на Общински съвет-Видин екипът на Областен информационен…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.