wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Видин 181

Туризмът и екологичната и пътна инфраструктура са приоритетни за жителите на Кула и Чупрене

Хората от двете общини искат до 2020 г. и подкрепа за местните инициативни групи Развитие на туризма, създаване на атракциони и използване на природните ресурси и културно-историческото наследство. Такива предложения…

Продължава...

Създаване на трайни работни места, подобрена инфраструктура, развити земеделие и туризъм искат жителите на Ружинци, Грамада, Бойница, Брегово и Макреш

С открити приемни на ОИЦ-Видин в Кула и Чупрене ще завърши областния етап от националната кампания „Да създадем ЗАЕДНО България 2020" Създаване на трайни работни места, подобрена инфраструктура, развити земеделие…

Продължава...

Областен информационен център Видин с нов екип

За втора поредна година ОИЦ Видин е партньор на инициативата на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един ден" В рамките на един работен ден Областен информационен център Видин бе с нов…

Продължава...

Повече работни места, подобрена инфраструктура, качествени социални услуги и политики за младите хора предлагат гражданите на приемните на ОИЦ-Видин

Продължават откритите приемни от областния етап на националната кампания „Да създадем ЗАЕДНО България 2020" Повече работни места, подобрена инфраструктура, качествени социални услуги и провеждане, с помощта на европейските средства, на…

Продължава...

Обучение за подготовката на европейски проекти от читалищата в област Видин

Целта е да се формулира най-малко една проектна идея да и се идентифицира оперативната програма, която да я финансира. Екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) организира днес в заседателната зала…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.