wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Видин 181

Със срещи с медиите и общинската администрация във Видин стартира областния етап на националната кампания „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“

Със срещи с медиите и общинската администрация във Видин стартира областния етап на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС „Да създадем…

Продължава...

Чрез подхода ВОМР Брегово ще развие икономиката си и ще надгради проектните умения на местната общност

В периода 2007-2013 г. община Брегово, заедно с община Видин, са с най-много проекти в областта по Оперативна програма „Административен капацитет" Чрез подхода ВОМР (Воденото от общността местно развитие) община…

Продължава...

Ново село може да се възползва от ВОМР за създаването на МИГ или МИРГ

Екипът на ОИЦ-Видин презентира в дунавската община и новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Община Ново село, предвид географското си положение, може да се възползва от подхода ВОМР (Воденото…

Продължава...

Повишаването на проектната активност сред местната общност е приоритет в работата на ОИЦ-Видин през тази година

Основните инвестиции от европейските фондове в областта до момента са привлечени от община Видин ОИЦ-Видин ще работи за повишаване на проектната активност сред местната общност в цялата област, за да…

Продължава...

Висок интерес в Макреш към подхода ВОМР

Вискок интерес предизвика сред местната общност в Макреш (общинска администрация, читалище, председател на Общински съвет) представянето на подохода ВОМР (Воденото от общността местно развитие). Управителят на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин)…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.