wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Видин 181

ОИЦ Видин обсъди предложения за ВОМР с гражданите на община Белоградчик

Eкипът на ОИЦ Видин обсъди предложения за Водено от общността местно развитие (ВОМР) с представители на местните граждански и стопански организации от община Белоградчик. Първата стъпка по пътя към реализирането…

Продължава...

Над 450 участници от област Видин се включиха в инициативата „Да спортуваме заедно“

Над 450 участници от област Видин събра инициативата на Областен информационен център Видин „Да спортуваме заедно". Спортните събития се проведоха в рамките на два дни (14 и 15 октомври) и…

Продължава...

Среща от цикъла посветен на ВОМР се проведе в Община Белоградчик

Втора среща от цикъла посветен на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) се проведе в Община Белоградчик, във вторник (02.09.2014 г.). Екипът на ОИЦ-Видин представи новите моменти свързани с координацията…

Продължава...

Европейската лятна академия се проведе за втора поредна година в град Кула

Европейската лятна академия e иницатива на ОИЦ Видин, която събира на едно място практици в работата с европейски проекти, за да обсъдят актуални въпроси свързани с подготовката и управлението на…

Продължава...

194 срещи, 4 000 информирани граждани, успешно взаимодействие с всички групи бенефициенти – равносметката от дейността на ОИЦ-Видин за периода 11.2011-07.2014 г.

194 информационни срещи и събития, почти два пъти над предварително заложените, е провел екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) за периода 01.11.2011-12.07.2014 г., заяви управителят на центъра Мариела Савкова. Савкова…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.