wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Видин 181

С фотоизложба стартира Седмицата на Европейските региони

С фотоизложба на тема „Добри практики Видин - проекти, финансирани от СКФ" днес екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Видин стартира „Седмица на Европейските региони" - поредица от четири…

Продължава...

„Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“ във Видин

Вчера екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Видин проведе четвъртата си среща с ученици, посветена на конкурса за младежки проект под мотото „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". Националният конкурс…

Продължава...

С мащабна информационна кампания ОИЦ-Видин ще популяризира конкурса за младежки проект

Изграждането на проектна култура у младите хора е приоритет в работата на областния информационен център Като част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика в България,…

Продължава...

Стартира цикъл от срещи за възможностите за финансиране на младежи

При огромен интерес премина първата среща - във Видин Екипът на ОИЦ-Видин проведе днес първата от цикъл срещи за възможностите за финансиране на младежи от фондовете на ЕС и представяне…

Продължава...

Община Видин е с най-висока проектна активност в региона

Новата правна рамка за Кохезионната политика позволява на местните власти да доразвият потенциала си Новата правна рамка за Кохезионната политика позволява на местните власти да доразвият потенциала си. Регламентите за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.