wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Враца 141

Община Враца отчете успешно изпълнение на проекти по ОПРР за саниране на 15 жилищни сгради

Община Враца отчете успешното изпълнение на проекти за енергийна ефективност на 15 жилищни сгради. Двата проекта са одобрени в рамките на процедурата „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и…

Продължава...

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ВРАЦА

          На 12.12.2018 г. от 10:30 часа Областен информационен център – Враца отчете дейността си  за 2018 година и заедно с управленския екип на проекта по който е създаден центъра,…

Продължава...

ОИЦ – ВРАЦА ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

    На 04.12.2018 г. в заседателната зала на Община Враца се проведе последната от десетте срещи на втори информационен цикъл за 2019 година, проведен в област Враца. Акцентът бе…

Продължава...

ФИРМА ВЪВ ВРАЦА С ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2 МИЛИОНА ЛЕВА

      На 22.11.2018 година екипът на Oбластен Информационен Център - Враца присъства на представяне по проект с инвестиция близо два милиона лева чрез проект  за „Повишаване на енергийната ефективност в…

Продължава...

Успешно реализиран проект в Община Козлодуй

         Близо 330 деца имаха възможност да придобият нови знания и умения, а родителите им можеха да участват в индивидуални консултации, групови занимания и изнесени обучения.      С…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.