wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Доброволците на Български червен кръст - Враца бяха обучени от експертите на ОИЦ – Враца  в навечерието на стартиране на Националната кампания „Заедно за съпричастността“ на 16.11.2015г. Експертите им предоставиха необходимата информация за 10 процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“, по които крайно нуждаещите се лица могат да се включат. Това беше първата среща от съвместната кампания, последващи събития бяха проведени на следващият ден в общините Мездра и Роман. До 24 ноември експертите от областния център планират да посетят всички общини  за успешното провеждане на кампанията със структурата на БЧК за област Враца.

ОИЦ – Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.