wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   Областен Информационен Център – Враца на 23 февруари взе участие в заседание на КЕВКЕФ заедно с представители на регионална и местна власт, беше организирана и работна среща с бенефициенти и консултанти по програмите на тема „Съфинансиране със средства от ЕС – проблеми, научени уроци, перспективи“. Преференциите за бизнеса от Северозапада по програмите за конкурентноспособност и развитие на селските райони не дават желания ефект. Това стана ясно по време на изнесеното заседание на парламентарната комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, което се проведе днес във Враца. Според председателя й Светлин Танчев, въпросът трябва да се обсъди отново, защото голяма част от отпусканите сега бонус точки при оценяването се отнемат заради това, че Северозападът е обезлюдяващ. Фактите сочат, че след въвеждането на преференциите се забелязва много по-голяма активност от страна на бенефициентите, но крайният резултат не е задоволителен. Подадените проекти са се увеличили със 70 процента, но успеваемостта е само 25 на сто. Парламентарната комисия изрази становище също така системата с бонус точките да бъде мултиплицирана и за други програми. Вторият голям извод от срещата на комисията с местната власт и бизнеса е, че трябва да се осъществят двата жизнено важни за Северозапада транспортни проекта – рехабилитацията на главен път Е-79 и жп-линията София-Видин. „Тези проекти не са загробени, търсят се възможности за реализацията им”, заяви Светлин Танчев. Заместник-кметът на Враца Мария Попова постави въпроса за проблемите на местната управа при реализацията на проекта за водния цикъл. Основната спънка е при довеждащия водопровод от Среченска бара. "Ще намерим едно пилотно решение на проблема с довеждащата инфраструктура, което ще помогне и на други общини при интегрираните ВиК-системи" - поясни Танчев.  Комисията се ангажира също така да съдейства за реализирането на целенасочената инвестиционна програма за Северозапада. В края на срещата председателят на комисията обобщи, че изнесените заседания ще продължат да се провеждат в региона, за да се съдейства максимално на общините при усвояване на европейските средства и кандидатстване по проекти.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.