wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – Враца посети  фирма „СЕМКОВ-2001“ ЕООД с. Бели извор, където инж. Цветомир Семков – управител на фирмата разясни на експертите от областния център производствения процес извършван от ремонтния електромеханичен завод. Фирмата съществува от 2001 г. Дружеството започва трудовата си дейност със сключен договор с Холсим (България) АД за извършване на ремонтни дейности, производство на резервни части, поддръжка и сервизно обслужване на машини и съоръжения. Дейността на фирмата е изразена основно поддръжка и ремонт, производство, превоз на товари, услуги с автокран, Ремонтно-механичен цех, Електроремонтен цех.  Основна цел на дружеството е разширяване на производството, въвеждане на нови услуги като по този начин се цели достигане на по-голяма рентабилност и достигане до нови пазари. Обсъдиха се и възможностите на предприятието за подобряването на енергиината ефективност, подобряване на условията на труд на петдесетте работника чрез проекти с европейско финансиране. Фирмата вече има опит с успешен проект за „Интегриран процес на роботизирано рязане и заваряване с общо CAD/CAM програмиране” по ОП“Конкурентноспособност“. Основна дейност по проекта е закупуване на роботизирана машина за рязане на метал с процедури за интегрирането на оборудването в предприятието. 

Медия

https://www.facebook.com/tsveti.semkov/videos/584405778401010/
роботизирано рязане

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.