wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център - Враца получи сертификат за оказаната подкрепа и активно участие в организирания от екипа на Младежки център –Враца  ден на активния начин на живот "Активна събота". Събитието е част от международната кампания  „Wake Your Body“, която се провежда в България с подкрепата на Сдружение „Бг Бъди Активен“  и има за цел популяризирането на движението и спорта сред населението на България от всички възрасти. На 17 Септември 2016г. пл. „Христо Ботев“ във Враца събра стотици граждани, които подкрепиха идеята за движението като начин на живот, вземайки участие в безброй традиционни и нетрадиционни спортове, като: баскетбол, щафета, фитнес с ластици, прескачане на гуми, зумба, бягане на вискоки токчета и др.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.