wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   На 29.11.2016год. от 09.30ч. в залата на Търговско - промишлена палата Враца, Областен информационен център - Враца проведе информационно събитие на тема: „Възможности за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони през 2017 година и предстоящи процедури по други оперативни програми“. Информационната среща беше част от Международната конференция „Животновъдството в България - бъдещо развитие“, която се проведе на 28- 29 Ноември в гр. Враца, с участието на д-р Мануел Дел Позо Рамос, представител на ЕК, ГД „Земеделие“. Събитието даде началото на втори информационен цикъл на ОИЦ- Враца за 2016 година, който ще продължи в периода 29.11 – 14.12.2016год. По време на информационните срещи в десетте общини на Област Враца ще бъдат представени: Възможности за кандидатстване по проекти през 2017 година и допълнителни финасови инструменти; Разглеждане на ИГРП на Опретаивните програми за 2017г.; Актуални процедури по ПРСР, подмярка 19.2 и 19.3 (при допустимост); Възможности за развитие на социално предприемачество по ОПРЧР; Разглеждане на възможности за разкриване на рибарски селища по ПМДР (при допустимост) и др.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.