wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

      На 30.11.2016год от 10.00 и 11.00ч. екипът на Областен инфотмационен център – Враца проведе две събития на тема:  „Предизвикателствата пред България като член на ЕС, в т.ч. в контекста на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г“Първото имаше за цел да запознае представителите на медии от Област Враца със същността, ролята и значението на председателството в Съвета на ЕС, както и с предизвикателствата, пред които е изправена България, поемайки за пръв път ролята на участник в председателство, в  екипна ротация с Австрия и Естония, където е втори представител от тройката и поема председателството през първата половина на 2018год. Във втората среща, с темата бяха запознати представители на местната и централна  власт, бизнес организации, представители на неправителствения сектор и граждани. На 05 Декември 2016год. в заключителна информационна среща по темата, екипът на ОИЦ  - Враца ще посрещне ученици, студенти и преподаватели от образователни институции в града.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.