wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

      На 28 април 2017 година във Враца на голямо събитие част от националната инициатива „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ бяха наградени участниците и победителите в трите конкурса. Светослав Спасов от гр. Козлодуй спечели голямата награда за фотоколаж съпоставка преди и сега на обект реновиран с европейски средства. Обектът събрал най-много харесвания във фейсбук е Калето гр. Мездра и донесе на победителя видео камера. Втората награда бе присъдена на Христина Топалилова от Бургас за обект изграден с европейски средства от община Враца парк в ж.к. Дъбника, колажът спечели екшън камера. Третото място бе отличено с малка екшън камера, с колаж за обект „Леденика“ на Ангел Алипиев от Враца.

      Следващият конкурс, който награди екипът на ОИЦ – Враца бе за есе на тема: „България в ЕС : 10 години по-късно“. Първата награда електронен четец бе присъдена на Габриела Йончева. Второ и трето място с художествена литература бяха наградени Преслав Николов и Огнян Владимиров.

       За третия конкурс с презентации областният център присъди първото място на детска градина „Европейчета“ гр. Враца. Второто и трето място бяха присъдени на два екипа. Представители на възпитатели от детска градина „Детски свят“ от гр. Враца и екип от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с участници Силвия Гуглина, Искра Петкова и Милена Първанова.

       Събитието бе съвместно с откриването на  Дванадесети международен фолклорен фестивал “Врачанска пролет”. Граждани, участници и гости завършиха празничния ден с голямо българско хоро на площада пред Община Враца.

       Конкурсите, които проведе центърът са във връзка с националната инициатива на мрежата, която се провежда от областните центрове във всички градове от страната. Следващите събития, върху които ще акцентира областния център във Враца са гражданският диалог на 04.05.2017 г. от 14:00 часа в ТПП гр. Враца и „Ден на отворени врати“ в ж.к.  Дъбника на 08.05.2017 г. от 17:00 часа., където гражданите ще могат да получат информация за еврофондовете.

      До 08.05.2017 г. се провежда и конкурс във фейсбук страницата на Областен Информационен Център – Враца, с харесвания на истински истории с бенефициенти и участници в проекти съфинансирани от ЕСФ. Конкурсът отразява 60 годишнината на Европейски социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.