wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал


Конкурс на интервюта истински истории и конкурс за рисунка - организирани от ОИЦ - Враца, които са част от националната инициатива "ЗАЕДНО за ЕВРОПА".
Вие посетителите на страницата ни във фейсбук определяте чрез харесвания, кое да бъде най-доброто интервю!
Публикуваните истински истории се борят с харесвания за първо място до 12:00 часа на 08.05.2017г. , когато ще се проведе "Ден на отворени врати" с разположен мобилен щанд на комуникативно място, създадено по проект със средства от ЕСФ, на който ще се разпространява информация и материяли, свързани с годишнината и популяризиране на ЕСФ. Награждаване на победителите от „Истински истории”, провеждане на състезания за рисунка върху предварително подготвени пана и върху ролки от хартия. Темата ще бъде обявена на място по време на събитието, а на най-добрите произведения ще бъдат отличени с комплекти за рисуване, викторина с въпроси за награди и книги по време на събитието. Много музика и настроение. 
Заповядайте! Да отбележим "ЗАЕДНО за ЕВРОПА".

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.